Особености в общуването и говоренето при децата с аутизъм и ролята на логопеда в работата с тях

             Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

any manoleva

 Автор на статията е  Анна Манолева - логопед в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър,

гр. София

 

 

 I.Какво означава "вербални деца с аутизъм" и кое е специфичното при тях  

Когато говорим за вербални деца с аутизъм, разграничаваме 2 основни групи деца:

  1. деца, които сега проговарят
  2. деца, които говорят ехолалично
     
    Прочети още...

Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения

Maria Bliznakova

Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

Автор на статията е Мария Близнакова - логопед в Ресурсен център за ПИОВДУ със СОП – гр. Пловдив

 

 

Изследванията показват, че по най – различни причини комуникативните нарушения при децата с интелектуални затруднения са твърде разнообразни и широко разпространени. Тези факти оказват отрицателно отражение в процеса на обучението още в първи клас. Имат негативно отражение за формирането на устната и писмената реч, затруднява се цялостното комуникативно развитие.

Прочети още...

Сензорно интегративна дисфункция

Сензорно интегративната дисфункция е нарушение изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи. Тези сензорни системи отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото. Сензорната интеграция(СИ) е процес на възприемане, подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма.Този процес представлява превръщането на усещането във възприятие. Нормалният процес на сензорна интеграция започва преди раждането и продължава през целия живот, като най-съществено развитие настъпва през ранните тийнейджърски години. При повечето хора СИ се развива естествено и без

Прочети още...

Дискалкулия

Дискалкулия или затруднения в овладяването на математическите умения се отнасят към специфичните обучителни трудности.

За дискалкулия говорим тогава, когато „постиженията на аритметичните способности, оценявани индивидуално със стандартни тестове, са значително под очакваните за съответната календарна възраст, интелектуално равнище и възрастта на обучение. Затрудненията се обвързват по значим начин с училищната успеваемост на децата и с всекидневните дейности, които се основават на математиката.”         / DSM IV/

Затрудненията в овладяването на математическите умения при децата основно се свързват с нарушения на:

Прочети още...

Развитие на езика при деца с увреден слух

Развитието на езика при децата с увреден слух, следва същите етапи на развитие, както при чуващите деца, но с по-бавни темпове и различна продължителност на отделните етапи.

При формирането на устната реч в норма се различават няколко възрастови етапа (1):

- гукане;

- лепетна реч (от 6 до 8 месеца);

- доречеви период (до 2г.в.);

- речеви период (от 2 до 5г.в.).

При развитието на речта при децата с увреден слух се акцентира върху (2):

- развитие на пасивен речник – словесната форма на думата с водеща лепетна дума, като при необходимост може да се подпомогне със съответния жест;

Прочети още...

Развитие на говора и езика при хора със Синдром на Даун

Представяме Ви един преводен материал, който обхваща развитието на говора и езика при хора със Синдром на Даун от най - ранна възраст.Доброто познаване на спецификата при възникването на комуникация води до по - добра терапия и адекватна помощ:

Резюме - Децата със Синдром на Даун обикновено са общителни. Те проявяват силно желание за
социален контакт още от най-ранна възраст, но за разлика от другите деца им се налага да разчитат по-дълго време на невербални умения като жестове. Това се дължи на факта, че обикновено те
претърпяват значително забавяне в развитието на речта и говора. Веднъж щом започнат да говорят, те си служат добре с тези умения във всички дейности, свързани с общуването, така както си служат и
останалите хора, особено ако се радват на подкрепата, насърчението и тактичното отношение от
страна на семейството, училището и общността, в която живеят. Но въпреки това, те изпитват
определени трудности с научаването на граматиката и оформянето на ясна реч. Някои от причините за трудностите с развитието на речта, са известни, и ни предоставят насоки за успешна терапия. Учените и лекарите по света днес са в съгласие по отношение на принципите за ефективна намеса. Говора и езиковите умения са основна предпоставка за развитието на умствените способности като мислене, разсъждение и запаметяване, както и за социалната интеграция, затова е от изключителна важност  родителите, учителите и терапевтите да се фокусират върху тях от ранна детска възраст до зрелостта.

Прочетете целият материал следвайки този линк:http://downsyndromebg.com/node/73

Този материал е публикуван с разрешението на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун

 

Страница 2 от 7

Free business joomla templates