Звук " Ж".Къде и как се образува?Срички,думи и стихотворения за автоматизация

Към постановка на звук "Ж" се преминава  след достатъчно добре автоматизиран звук "ш". При изговора на "ж" се присъединява глас - детето може с ръка да усети трептенията на гръкляна.  Сложете гърба на ръката на детето на вашето гърло. После изговорете заедно с детето звук ш и добавете глас. С едната ръка детето трябва да усети вибрациите на вашите гласни връзки, а с другата - своите.

Изолираното произношение на Ж се постига чрез звукоподражание - подражание жуженето на пчела, оса и др.

След правилното изолирано произношение на звук "ж", може да се пристъпи към автоматизирането и въвеждането му в речта. Прочети още...

Заекване.Неврологични аспекти.Генетични фактори и стрес.

Заекването е едно от най-сложните речеви нарушения, което се определя като нарушение на темпо – ритмичната организация на речта.Учени като Хипократ, Авицена, Аристотел и др. го свързват с централни и периферни по характер причини. В началото на 20 век се оформя мнението за сложния психофизиологически характер на нарушението. Според автори като Гутцман, Кузмал основни са причините от физиологичен тип. Според други – А. Коен, Хр. Лагузен, определяща е ролята на психологическите фактори, като физиологичните са само тяхно следствие. През 50-те години на 20 век заекването се обвързва с учението за неврозите и се приема за симптом или особена форма на невроза. Прочети още...

Лечение с аминокиселинни композити(АК) на Детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в нервно-психичното развитие при деца, неврози, мултиплена склероза, вертебро-базиларна недостатъчност, състояния след черепномозъчни травми и инсулти.

В началото на 90-те години идеята, че нервните клетки се възстановяват беше революционна. В последващите години усилията на учени от различни страни убедително доказаха, че неврогенезата (образуването на нервни клетки) продължава и след раждането, като постепенно се забавя и спира. Очевидно е, че всякакви проблеми по време на бременността, като заболявания на майката, фетоплацентарна недостатъчност, вирусни поражения и др. довеждат до хипоксия на плода. При този процес се образуват огромно количество свободни радикали. Като следствие на образуването и натрупането им се нарушават процесите на формиране на различни структури на мозъка на плода.  Това означава, че плурипотентните клетки, мигриращи в този период от пери и субвентрикуларните зони не се диференцират в неврални или глиални елменти, а загиват в свободнорадикалния „пожар”.На достъпен език казано нарушава се образуването на нервната система в плода.  Следствие на това след раждането се получава недоразвита кора на главния мозък, корпус калозум или малкия мозък. Прочети още...

Гласови Нарушения

Гласовите нарушения се характеризират с непълноценност на гласа, който от своя страна е материалната основа на речта, осъществена, чрез правилното функциониране на говорния апарат.Паталогичните промени се изразяват в частично разстройство на гласа - дисфония или пълна липса на фонация – афония.Гласовите нарушения могат да бъдат функционални или органични.Функционалните са свързани с влиянието на психогенни фактори. Причините за тях са грип с усложнения, различни инфекциозни заболявания, гласово пренапрягане /преумора, натоварване на гласа, причинени от самодейни прояви, силно пеене, физическо натоварване и др./ Прочети още...

F80.3. Придобита афазия с епилепсия/синдром на Landau-Kleffner/

Разстройство, при което детето,след първоначално нормално развитие на езика, загубва както рецептивните, така и експресивните си речеви умения, но запазва общият си интелект.
Началото е обикновено между 3 и 7 годишна възраст,но не задължително.Обикновенно е съпроводено от епилептични гърчове.Загубата на речта може да настъпи постепенно или внезапно.Разликата между появата на гърчовете и загубата на езика или обратното, може да бъде период от няколко месеца до две години. Прочети още...

F80.2.Разстройство на рецептивната реч

Специфично разстройство на развитието,при което способността на детето да разбира езика е под съответното за неговата умствена възраст ниво.Почти във всички случаи е нарушена и експресивната реч и е налице нарушена артикулация.
Характеристики:
-    не реагират на познати имена на 1 годишна възраст
-    неспособност да разпознават обичайни предмети на 1,5 годишна възраст
-    не могат да изпълнят проста инструкция на 2 годишна възраст
В по-късна възраст
-    неспособност да се разбират граматични структури /въпроси,сравнения,отрицание/ Прочети още...

Страница 4 от 6

Free business joomla templates