Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия

През последните 30 години научната общност се стреми да даде максимално адекватно определение на явлението дислексия, като вниманието се фокусира върху връзката между детските лингвистични умения и представянето по четене. Тези промени във възгледите довеждат до относително игнориране на зрително-перцептивните теории, които са изключително популярни през дълъг период от време.

Една от дефинициите на диклексия, която набляга на езиковата база на нарушението, е тази на Catts & Kamhi: “Дислексията е езиково нарушение на развитието, което се характеризира с определени трудности във фонологичната преработка. Често това нарушение се предава генетично, като се манифестира скоро след раждането и персистира през целия живот. Прочети още...

Звук "Ш".Къде и как се образува?Срички,думи и текстове за автоматизация.

Съгласните звукове "ш" и "ж" се учленяват с по-широк и кръгъл проход в сравнение със "с" и "з". Върхът на езика се приближава към горния край на алвеолите и крайната предна част на твърдото небце. Проходът се образува от предната част на езика, а същевременно средната и задната му част се издигат нагоре и с краищата се опират плътно до страните на цялото небце. Така в областта на алвеолите се образува тесен проход, а зад него по осевата линия на канала - сравнително широк. Издишната струя, като минава през прохода на алвеолите, образува особено нисък шум, който се засилва от големия резонатор пред мястото на стеснение и така се оформя характеристичният шум, присъщ на съгласните "ш" и "ж". Прочети още...

Звук " Ж".Къде и как се образува?Срички,думи и стихотворения за автоматизация

Към постановка на звук "Ж" се преминава  след достатъчно добре автоматизиран звук "ш". При изговора на "ж" се присъединява глас - детето може с ръка да усети трептенията на гръкляна.  Сложете гърба на ръката на детето на вашето гърло. После изговорете заедно с детето звук ш и добавете глас. С едната ръка детето трябва да усети вибрациите на вашите гласни връзки, а с другата - своите.

Изолираното произношение на Ж се постига чрез звукоподражание - подражание жуженето на пчела, оса и др.

След правилното изолирано произношение на звук "ж", може да се пристъпи към автоматизирането и въвеждането му в речта. Прочети още...

Заекване.Неврологични аспекти.Генетични фактори и стрес.

Заекването е едно от най-сложните речеви нарушения, което се определя като нарушение на темпо – ритмичната организация на речта.Учени като Хипократ, Авицена, Аристотел и др. го свързват с централни и периферни по характер причини. В началото на 20 век се оформя мнението за сложния психофизиологически характер на нарушението. Според автори като Гутцман, Кузмал основни са причините от физиологичен тип. Според други – А. Коен, Хр. Лагузен, определяща е ролята на психологическите фактори, като физиологичните са само тяхно следствие. През 50-те години на 20 век заекването се обвързва с учението за неврозите и се приема за симптом или особена форма на невроза. Прочети още...

Лечение с аминокиселинни композити(АК) на Детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в нервно-психичното развитие при деца, неврози, мултиплена склероза, вертебро-базиларна недостатъчност, състояния след черепномозъчни травми и инсулти.

В началото на 90-те години идеята, че нервните клетки се възстановяват беше революционна. В последващите години усилията на учени от различни страни убедително доказаха, че неврогенезата (образуването на нервни клетки) продължава и след раждането, като постепенно се забавя и спира. Очевидно е, че всякакви проблеми по време на бременността, като заболявания на майката, фетоплацентарна недостатъчност, вирусни поражения и др. довеждат до хипоксия на плода. При този процес се образуват огромно количество свободни радикали. Като следствие на образуването и натрупането им се нарушават процесите на формиране на различни структури на мозъка на плода.  Това означава, че плурипотентните клетки, мигриращи в този период от пери и субвентрикуларните зони не се диференцират в неврални или глиални елменти, а загиват в свободнорадикалния „пожар”.На достъпен език казано нарушава се образуването на нервната система в плода.  Следствие на това след раждането се получава недоразвита кора на главния мозък, корпус калозум или малкия мозък. Прочети още...

Гласови Нарушения

Гласовите нарушения се характеризират с непълноценност на гласа, който от своя страна е материалната основа на речта, осъществена, чрез правилното функциониране на говорния апарат.Паталогичните промени се изразяват в частично разстройство на гласа - дисфония или пълна липса на фонация – афония.Гласовите нарушения могат да бъдат функционални или органични.Функционалните са свързани с влиянието на психогенни фактори. Причините за тях са грип с усложнения, различни инфекциозни заболявания, гласово пренапрягане /преумора, натоварване на гласа, причинени от самодейни прояви, силно пеене, физическо натоварване и др./ Прочети още...

Страница 4 от 7

Free business joomla templates