Работа с деца - аутисти в кабинетна обстановка

Аутистичните деца са силно чувствителни към емоционалното състояние както на родителите си, така и на терапевтите. Поради това е необходимо преди занятието да се настроим изцяло за предстоящата ни среща, да сме наясно какво целим и с какви методи ще опитаме да го постигнем. Разбира се, това е възможно след като сме имали няколко срещи с детето, наблюдавали сме го и сме си изградили представа за неговите  особености. В тези първи срещи ние сме проучили до колко детето допуска навлизане в неговото пространство, позволява ли допир, с какво бихме могли да привлечем вниманието му. Важно е в тези първи срещи да извлечем от родителите максимум информация за реакциите на детето и за поведенческите му модели в определени ситуации Прочети още...

Лингвистичен профил на децата със специфични езикови нарушения

През последните десетилетия редица изследователи фокусират своето внимание върху лингвистичния профил на децата със специфични езикови нарушения (СЕН). Бурното развитие на лингвистиката и психолингвистиката позволяват изследването на езиковото формиране и процесиране при различни форми на езикова патология в рамките на трикомпонентния модел на езика – съдържание (семантика), форма (фонологична, морфологична и семантична)  и употреба (прагматика).

На основата на т.нар. поведенчески (лингвистичен) модел на езиковите нарушения  се създават многобройни хипотези, опитващи се да очертаят клиничната икона на СЕН като следствие на нарушена преработка на информацията на всяко от езиковите равнища, които си взаимодействат както в норма, така и при патология  (Георгиева, 1996).

Прочети още...

Логопедична терапия в ранна възраст при деца с изоставане в невро-психическото развитие

В последните години логопедичната практика все повече се ориентира към превенция, диагностика и терапия на нарушенията на говорните, езикови и комуникативни умения в ранна детска възраст. Стремежът е да се използва сензитивния период до 1,5-2-годишна възраст за постигане на зрялост на мозъчните функции, за въздействие и стимулиране на превербалните комуникативни умения. Това налага задълбочено изучаване на физиологията и патология на предречевото развитие.
Анатомия и физиология на предречевото и речевото развитие или Защо логопедите започват да изследват и лекуват още в кърмаческа възраст? Прочети още...

Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия

През последните 30 години научната общност се стреми да даде максимално адекватно определение на явлението дислексия, като вниманието се фокусира върху връзката между детските лингвистични умения и представянето по четене. Тези промени във възгледите довеждат до относително игнориране на зрително-перцептивните теории, които са изключително популярни през дълъг период от време.

Една от дефинициите на диклексия, която набляга на езиковата база на нарушението, е тази на Catts & Kamhi: “Дислексията е езиково нарушение на развитието, което се характеризира с определени трудности във фонологичната преработка. Често това нарушение се предава генетично, като се манифестира скоро след раждането и персистира през целия живот. Прочети още...

Звук "Ш".Къде и как се образува?Срички,думи и текстове за автоматизация.

Съгласните звукове "ш" и "ж" се учленяват с по-широк и кръгъл проход в сравнение със "с" и "з". Върхът на езика се приближава към горния край на алвеолите и крайната предна част на твърдото небце. Проходът се образува от предната част на езика, а същевременно средната и задната му част се издигат нагоре и с краищата се опират плътно до страните на цялото небце. Така в областта на алвеолите се образува тесен проход, а зад него по осевата линия на канала - сравнително широк. Издишната струя, като минава през прохода на алвеолите, образува особено нисък шум, който се засилва от големия резонатор пред мястото на стеснение и така се оформя характеристичният шум, присъщ на съгласните "ш" и "ж". Прочети още...

Звук " Ж".Къде и как се образува?Срички,думи и стихотворения за автоматизация

Към постановка на звук "Ж" се преминава  след достатъчно добре автоматизиран звук "ш". При изговора на "ж" се присъединява глас - детето може с ръка да усети трептенията на гръкляна.  Сложете гърба на ръката на детето на вашето гърло. После изговорете заедно с детето звук ш и добавете глас. С едната ръка детето трябва да усети вибрациите на вашите гласни връзки, а с другата - своите.

Изолираното произношение на Ж се постига чрез звукоподражание - подражание жуженето на пчела, оса и др.

След правилното изолирано произношение на звук "ж", може да се пристъпи към автоматизирането и въвеждането му в речта. Прочети още...

Страница 3 от 6

Free business joomla templates