Терапии за деца от аутистичния спектър

122810 673 354Една изключително подробна статия на Фондация "Стъпка за невидимите деца на България". В случай, че имате нужда от допълнителна информация, подкрепа или защита  - можете да се свържете с тях на :http://www.autism-bg.org

Въпреки многото медикаменти, които са на пазара към момента няма конкретно лекарство, което да е с доказан ефект за лечение на аутизъм. Но проучванията показват, че състоянието аутизъм може да бъде повлияно чрез всеотдайност, разбиране, приемане на детето и целенасочена работа със следните специалисти – психолог, логопед, ерготерапевт. Силно препоръчителна е ранна интервенция, още след като се породят съмнения за развитието на детето.

Някой от най-популярните терапии:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ:

Поведенчески анализ- Applied Behavior Analysis (ABA); известен още като Lovaas, поведенческа или интензивна намеса;

Прочети още...

Феноменът Ръкост

Всеизвестен факт е, че хемисферната латерализацията на церебралните функции е явление, което  допринася за реализацията както на когнитивните, така и на поведенческите реакции на индивида. Връзката  между ръкостта, като висша корова функция на фин моторен контрол и  специализацията  на церебралните хемисфери за конкретния тип информационно процесиране, остава един от най – интересните и дискутирани въпроси. Явно е, че ръкостта е свързана с разпределението на функциите между лявата и дясна хемисфери по един твърде сложен начин. Едни от най – изявените изследователи на функционалната церебрална специализация Springer и Deutch (1989г.) в фундамендалния си труд “Left Brain & Right Brain”  подчертават, че всеки анализ на мозъчна асиметрия, който претендира за изчерпателност, трябва да включва и темата за ръкостта. Прочети още...

Постановка и развитие на гласа при деца с дизартрия

Характерна особеност на дизартрията при деца с ЦП са нарушенията на гласа. Мелодико – интонационните разстройства се отнасят към основните и често най- устойчиви признаци на тази речева патология. Те в най-голяма степен влияят на емоционалната изразителност и разбираемост на речта. Обуславят се от парези на мускулите на езика, устните, мекото небце, гласовите гънки, мускулите на гръкляна, изменението на техния мускулен тонус и ограничение на подвижността. При това най – голямо значение има паретичността на мускулите на гръкляна. Прочети още...

Работа с деца - аутисти в кабинетна обстановка

Аутистичните деца са силно чувствителни към емоционалното състояние както на родителите си, така и на терапевтите. Поради това е необходимо преди занятието да се настроим изцяло за предстоящата ни среща, да сме наясно какво целим и с какви методи ще опитаме да го постигнем. Разбира се, това е възможно след като сме имали няколко срещи с детето, наблюдавали сме го и сме си изградили представа за неговите  особености. В тези първи срещи ние сме проучили до колко детето допуска навлизане в неговото пространство, позволява ли допир, с какво бихме могли да привлечем вниманието му. Важно е в тези първи срещи да извлечем от родителите максимум информация за реакциите на детето и за поведенческите му модели в определени ситуации Прочети още...

Лингвистичен профил на децата със специфични езикови нарушения

През последните десетилетия редица изследователи фокусират своето внимание върху лингвистичния профил на децата със специфични езикови нарушения (СЕН). Бурното развитие на лингвистиката и психолингвистиката позволяват изследването на езиковото формиране и процесиране при различни форми на езикова патология в рамките на трикомпонентния модел на езика – съдържание (семантика), форма (фонологична, морфологична и семантична)  и употреба (прагматика).

На основата на т.нар. поведенчески (лингвистичен) модел на езиковите нарушения  се създават многобройни хипотези, опитващи се да очертаят клиничната икона на СЕН като следствие на нарушена преработка на информацията на всяко от езиковите равнища, които си взаимодействат както в норма, така и при патология  (Георгиева, 1996).

Прочети още...

Логопедична терапия в ранна възраст при деца с изоставане в невро-психическото развитие

В последните години логопедичната практика все повече се ориентира към превенция, диагностика и терапия на нарушенията на говорните, езикови и комуникативни умения в ранна детска възраст. Стремежът е да се използва сензитивния период до 1,5-2-годишна възраст за постигане на зрялост на мозъчните функции, за въздействие и стимулиране на превербалните комуникативни умения. Това налага задълбочено изучаване на физиологията и патология на предречевото развитие.
Анатомия и физиология на предречевото и речевото развитие или Защо логопедите започват да изследват и лекуват още в кърмаческа възраст? Прочети още...

Страница 3 от 7

Free business joomla templates