Висши корови функции

speech-topicКрайният мозък е най-младата и съвършена структура в еволюцията на нервната система. Към крайния мозък спадат кората на големите полукълба, подкоровото бяло вещество, подкоровите ядра, страничните мозъчни стомахчета и мазолестото тяло. Съставен е от две полукълба, разделени чрез дълбока цепнатина, в дъното на която лежи мазолестото тяло, чрез което се свързват. Кората на крайния мозък е силно нагъната, формирайки дълбоки бразди(sulci), които ограждат изпъкнали гънки или извивки(gyri).

Прочети още...

Главен мозък. Части и функции.

brain 1Главният мозък е разположен в черепната кухина. При възрастен индивид достига тегло от 1250 гр. до 1350 гр. С възрастта масата му се променя, като по-интензивно се увеличава до 9 г. възраст. При новородено е 390 гр, а на 9 годишна възраст е 1150 гр. След деветата година масата на главния мозък много бавно се увеличава и достига максимума си около двадесетата година. Нарастването на мозъка се дължи, от една страна, на способността на клетките на невроглията да се размножават.

Прочети още...

Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии

Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

ludmilaАвтор на статията е Людмила Нестерова, 4-ти курс сп.Логопедия в СУ "Св.Климент Охридски"

Тези нарушения се наричат още и биомеханични говорни нарушения на развитието, а в по старата логопедия се означават с ринолалия (носова реч). Все още и в българската логопедия термина ринолалия се използва,

Прочети още...

Особености в общуването и говоренето при децата с аутизъм и ролята на логопеда в работата с тях

             Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

any manoleva

 Автор на статията е  Анна Манолева - логопед в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър,

гр. София

 

 

 I.Какво означава "вербални деца с аутизъм" и кое е специфичното при тях  

Когато говорим за вербални деца с аутизъм, разграничаваме 2 основни групи деца:

  1. деца, които сега проговарят
  2. деца, които говорят ехолалично
     
    Прочети още...

Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения

Maria Bliznakova

Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

Автор на статията е Мария Близнакова - логопед в Ресурсен център за ПИОВДУ със СОП – гр. Пловдив

 

 

Изследванията показват, че по най – различни причини комуникативните нарушения при децата с интелектуални затруднения са твърде разнообразни и широко разпространени. Тези факти оказват отрицателно отражение в процеса на обучението още в първи клас. Имат негативно отражение за формирането на устната и писмената реч, затруднява се цялостното комуникативно развитие.

Прочети още...

Сензорно интегративна дисфункция

Сензорно интегративната дисфункция е нарушение изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи. Тези сензорни системи отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото. Сензорната интеграция(СИ) е процес на възприемане, подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма.Този процес представлява превръщането на усещането във възприятие. Нормалният процес на сензорна интеграция започва преди раждането и продължава през целия живот, като най-съществено развитие настъпва през ранните тийнейджърски години. При повечето хора СИ се развива естествено и без

Прочети още...

Страница 1 от 6

Free business joomla templates