Статии

Моето дете заеква

girl-isolatedЗаекването е сериозно нарушение, което влияе отрицателно върху способността за общуване и нанася трайни последствия върху цялостната личност и психика на детето.Tъкмо затова, веднъж появил се, такъв проблем не трябва да се пренебрегва или да се изчаква неговото отминаване от само себе си. Рискът едно нормално, физиологично запъване или повтаряне на срички и звукове в ранна детска възраст да прерастне в заекване винаги е налице. Адекватната реакция и пряка отговорност на родителите тук е

Прочети още...

Специфични обучителни трудности

home1Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне някакви пречки при усвояване на учебния материал. Деца на една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното си развитие. Тези различия изпъкват особено ярко в първите години в училище. И все пак съществува една група деца, за които проблемите с ученето са не просто инцидентно или периодично явление.При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение. 

Прочети още...

Монтесори и ранното детско развитие

igrachkiПървите 6 години на детето са периодът за натрупване на всички основни характеристики на интелекта и характера, с други думи на психическия живот на човека.В периода 0-3 годишна възраст мозъкът на бебето се намира в състояние на пълна откритост към света и възприема огромна информация, като под хипноза. Около 3 годинки детето започва да упражнява и развива всичко това, което дотогава е натрупало като знание за средата, която го заобикаля. Под ‘нула’ се счита даже не раждането, а самото зачеване, т.е. психическото формиране на детето започва още от утробата. Прочети още...

Хранене на деца с вродени лицеви аномалии

При децата с цепнатини на устната и небцето са налице неправилно заловени мускулни групи и наличие на патологични отвори променящи вакуума в устната кухина,което довежда до различни по степен затруднения в храненето, дишането, слуха и говора.Съществуват неверни твърдения, че децата с подобна аномалия нямат сукателен рефлекс и не могат да бъдат кърмени. Поради комуникацията между устна и носна кухина, съществува и неоправдано голям страх от аспирация. Всичко това, съчетано с липсата на познание за същността на проблема води до неправилен подход в първите грижи след раждането, свързани с храненето на тези деца. В настоящия момент в нашата страна липсва протокол за оценка на храненето на деца с цепнатини на устната и/или небцето. В 80%от случаите с цепнатини в България се поставя назогастрална сонда веднага след раждането, без да са проучени възможностите за нормално хранене. Прочети още...

Вродени цепнатини на устната и/или небцето

В ранния стадий на бременността отделните части на лицето се развиват самостоятелно, след което се съединяват. Понякога, някои части не се сливат напълно, което определя и появата на цепнaтина. Съществуват различни видове цепнатини с различна тежест.

Цепнатина на устната


Цепнатината на устната е състояние, при което горната устна не е цялостно завършена. Изглежда, като че ли има разрез на устната. Може да варира от лека резка на червената част от устната до пълното и  разделяне по единия или двата разцепени ръба на устната, нагоре до носа. Цепнатината може да бъде едностранна или двустранна, в зависимост от това дали са засегнати едната или двете части на горната устна.

Прочети още...

Развитие на детския глас

singerНай-младата функция, от функциите на гръкляна, е фонаторната. Той основно е свързан с дихателната функция поради особеното си местоположение - при кръстосването на дихателния и храносмилателния път, като във връзка с това той има и защитна функция, като притежава и ролята на сфинктер, тъй като предпазва долните дихателни сегменти от попадане на ненужни тела.
Фонаторната функция се осъществява от високо диференцирани и координирани движения на гласните връзки. Във филогенетичен план за пръв път у земноводни /саламандри/ на основата на защитния механизъм се появява фонаторната функция, която се диференцира при бозайниците, за да достигне съвършенството си при човека.

Прочети още...

Хиперактивност и дефицит на вниманието

 

hyperХиперактивност и дефицит на вниманието е нарушение на поведението в детска възраст, при което изразеното двигателно безпокойство води до нарушение в концентрацията на вниманието и предизвиква значителни затруднения при изпълнение на структурирани задачи. Представлява комплекс от симптоми, от които водещи са: дефицит на внимание, хиперактивност и импулсивност.Симптомите се появяват в ранно детство, но могат да продължат и в зряла възраст. Хиперактивността е нарушение на поведението, отразяващо се на процесите на ученето и училищните умения.

Прочети още...

Какво представлява Синдром на Даун?

През далечната 1866 г. английският доктор Down описва клиничните белези на синдром, който днес носи неговотo име. През 1959г. Lejeune и Jacobs установяват, че Синдромът на Даун е резултат от Тризомия 21. Това е най-често срещаната генетична аномалия, която се дължи на една допълнителна хромозома в 21-ата хромозомна двойка. Хората с този синдром имат в кариотипа си 47 хромозоми вместо 46, както всички останали. Честота на раждане на индивид със Синдром на Даун е приблизително 1 на 700, и тя е еднаква във всички страни, всички раси и всички социални групи. Годишно в България се раждат около 100 такива деца. Най-важното нещо, което трябва да се знае за хората със Синдром на Даун е, че те са по-скоро подобни на останалите, отколкото различни от тях.

Прочети още...

Арт-терапията като подход при децата, които наричаме „различни”.

artВсички деца, всички хора, са различни. Ние, в качеството си на професионалисти, забелязваме и обследваме различията, и когато тези различия не позволяват на дадено дете да се социализира, ние се намесваме.  Работата върху различията-симптоми е възможна само, когато се отнесем към тях професионално. Често хората се плашат от тях и ги избягват, слагайки им „етикети”, например „ това дете е непослушно, лигаво, глупаво” и т.н. Но бягството по този начин не решава проблема. Най-важното при тези случаи е да си задаваме

Прочети още...

Афазия - какво трябва да знаем?

question markАфазията е нарушение, при което е увредена способността за общуване. Обикновено настъпва внезапно, след удар или нараняване на главата. Може да се появи и постепенно, вследствие на бавно растящ мозъчен тумор. Афазията може да засегне способността на човек да произвежда и разбира устния и писмения език. Степента на нарушението зависи от локализацията и характера на мозъчната увреда. Според данните на американската Национална Асоциация за Афазия нарушението се открива при един на 250 души, обикновено по – възрастни лица.Първоначално лечението на афазията се изразява в прилагането на логопедична терапия, която се фокусира върху повторното учене и упражняване на езика

Прочети още...

Какво да очакваме на първото си посещение при логопед?

slide-4Първата среща с избраният от Вас терапевт е много важна за бъдещата Ви съвместна работа.Това е момента за запознаване и разяснения.
Какви са Вашите наблюдения върху говора на детето Ви,кой Ви е насочил към специалист,както и за започване на диагностичният процес.


      Всяко логопедично изследване започва с "Фамилна анамнеза"./Виж статията "Карта за определяне на логопедичен статус"/.
      В тази част от обследването се записват най-общи данни за семейството,езиковата среда на детето,наблюдава ли се наследствено това нарушение и т.н.
      Не се притеснявайте да отговаряте на въпросите на Логопеда.Те са в помощ на диагностичния процес,конфиденциални са и не се предоставят на трети лица.

Прочети още...

Страница 5 от 6

Free business joomla templates