Бърз тест за сензорно интегративна дисфункция

sensory int

Сензорно интегративната дисфункция е нарушение, изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи.Тези сензорни системи отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото. Сензорната интеграция(СИ) е процес на възприемане, подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма. 

 

Този процес представлява превръщането на усещането във възприятие. Естественият процес на сензорна интеграция започва преди раждането и продължава през целия живот.

 

При повечето хора СИ се развива естествено и без особени усилия. За част от хората тя не се развива така успешно, както би трябвало, което води до дисфункция на сензорната интеграция.

Прочети още...

Развитие на възможностите за комуникация при деца със синдром на Даун

ds

 

На 21-ви март отбелязваме световния ден на децата със синдром на Даун. В тази статия ще се опитаме да дадем повече информация за това нарушение и най-вече за особеностите в развитието на речта и уменията за комуникация.

 

Какво представлява синдромът на Даун?

 

През 1866 г. английският невролог Джон Даун описва за първи път случай на този синдром. Едва през 1959 г., 63 години след смъртта на Даун, френският генетик Джером Лежун (Jérôme Lejeune) установява причините за синдрома: той открива, че във всяка клетка на носителите на синдром на Даун има по 47,вместо обичайните 46 хромозоми, т.е. при една от хромозомите се наблюдава утрояване (тризомия), вместо удвояване.

 

Джером Лежун не успява да открие коя е утроената. По-късно се доказва, че изменението настъпва именно в 21-вата хромозома.Оттам идва и другото название на този синдром-Тризомия 21.

 

Причини за появата на синдрома и честота на разпространение

Прочети още...

Промени в критериите за диагностициране на Аутизъм в DSM-V

autism

Най-новото издание на DSM-V включва някои значителни промени в диагностичните критерии за аутизъмгрупиране на няколко отделни до този момент нарушения под един общ термин. Ако вие или детето ви сте диагностициране с аутизъм или в момента сте в процес на диагностициране, е важно да разберете за тези промени и как биха се отразили на вас или на детето ви.

 

Новите диагностични критерии за разстройство от аутистичния спектър

 

Новата ревизия на DSM-V включва различна дефиниция за разстройство от аутистичния спектър. За да бъде диагностицирано с разстройство от спектъра, лицето трябва да демонстрира симптомите още от началото на ранното детство и тези симптоми да пречат на ежедневното му функциониране.

 

 

 

Дефицити в социалните и комуникативните умения

 

Важна част от диагностицирането е лицето да демонстрира всички изложени дефицити:

 

-проблеми на социалното и емоционалното взаимодействиезатруднено създаване и поддържане на комуникация, неспособност да инициират комуникация, проблеми с вниманието и споделянето на емоции и интереси на/с други лица, лош синхрон в комуникацията.

 

-сериозни затруднения в поддържането на взаимоотношениятова може да включва пълна липса на интерес към другите, нежелание за игри „на ужким“ и влизане в роля, трудности да участват в различни социални активности характерни за възрастта и проблеми с приспособяването към различни социални очаквания.

 

-невербални комуникационни проблемитова може да включва анормален контакт с очите, позата, изражението на лицето, тона на гласа,жестове и невъзможност да се разберат тези невербални сигнали, когато идват от други хора.

 

Повтарящи се действия и ограничаващо поведение

 

В допълнение към описаното дотук индивидът трябва да демонстрира поне два от изброените тук критерии:

 

- силна привързаност към стереотипи и модели и силна резистентност към промени в тях.

 

- повтаряща се реч или движения

 

- ограничени интереси

 

- затруднено интегриране на сензорната информация

 

Освен тези специфични диагностични признаци, децата с аутизъм често страдат от ред други неспецифични проблеми, например страх/ фобии, смущения в съня и храненето, краткотрайни изблици на гняв и агресия. Доста чести са самонараняванията, особено когато е налице съчетание с тежко умствено изоставане. При повечето лица с аутизъм липсва спонтанност, инициативност и творчество в организиране на свободното време и са налице трудности при прилагане на общи понятия при вземане на решения в работата (дори когато задачите са във възможностите им).

 

Специфичната проява на дефицитите, характерни за аутизма, се променя с израстване на детето, но продължава и в зряла възраст с много сходно съчетание на проблемите в социализацията, комуникацията и стила на интереси.

 

Абнормностите в развитието трябва да са били налице още в първите три години, за да се постави диагнозата, но синдромът може да се диагностицира във всяка възрастова група.

 

Едно, а не пет отделни нарушения

 

В предишната ревизия DSM-IV имаше пет отделни нарушения: аутизъм или класически аутизъм, синдром на Аспергер, генерализирано разстройство на развитието,неуточнено, синдром на Рет, дезинтегративно разстройство в детството. В актуалната ревизия на документа всички те попадат под единен терминразстройство от аутистичния спектър, с изключение на синдрома на Рет, който вече е отделна единица и се извежда извън спектъра.

 

Друг важен момент е извеждането на забавеното езиково развитие от списъка със задължителните диагностични критерии. Според Американската психиатрична асоциация забавяне в езиковото развитие би могло да възникне поради много други фактори, които нямат пряко отношение към диагностицирането на разстройство от аутистичния спектър.

 

Те съобщават, че диагностицирането на аутизъм има ясни критерии, но определянето на подвид често е неясно или трудно за определяне. В резултат на промените се очаква общият брой на децата, новодиагностицирани с разстройство от аутистичния спектър, да намалее. Освен това новият термин отразява още по-ясно, че аутизмът е спектър, а не няколко отделни нарушения.

 

Ръководство за управление на времето за ученици със специални образователни потребности

time 

Управлението на времето е предизвикателство за всички, но учениците със специални образователни потребности, дислексия, хиперактивност/дефицит на вниманието и езикови дефицити могат да срещат по-големи затруднения от другите деца в класа. Концепцията за времето, необходимo за изпълнението на дадена задача, е по-различна от способността на детето да разпознава часовника.

 

Много ученици със СОП познават часовника добре, но нямат добрe развити способности в индивидуалната преценка за време.

 

Управлението на времето е едно изключително важно умение, което е пряко свързано с успеха на децата в училище.

Прочети още...

Ехолалия при деца с аутизъм. Техники за работа у дома.

broken-communication 

Ехолалията представлява стереотипно повторение на фрази, думи или части от думи, изречения. Неврологичният механизъм на ехолаличното повторение е свързан с бавно, частично преработване и/или задържане на постъпващата информация по слухов път, в резултат на което се понижава скоростта на възприемането/разбирането на адресираната към лицето реч и възможността за адекватен вербален отговор.

 

Специалистите различават две форми на ехолалия: моментна и отложена.

 

Моментната ехолалия представлява незабавно повторение на фрази и/или думи веднага след като са чути. Много от децата с аутизъм преминават в процеса на усвояването на говоримия език през моментната ехолалия. Възможно е тя да не бъде преодоляна, а да стане част от начините по които комуникират със света.

Прочети още...

Обучителни трудности – митове и факти.

math disabilitiesОбучителни трудности(ОТ) е общ термин, който се използва за описание на различни видове проблеми в усвояването на учебния материал. Най-често са засегнати уменията за четене, писане, смятане, разбиране, буквуване /спелуване/. Могат да окажат влияние и върху координацията, вниманието, паметта, емоционалната зрялост и социалните умения. Обучителните трудности при различните индивиди могат да варират както в степента на засягане на отделната област,

Прочети още...

Страница 2 от 9

Free business joomla templates