Ранно детско развитие.Език и общуване.

momyВсичко започва в семейството.Чували сте това, нали? Но, всъщност детското развитие започва още от утробата на майката. След първите три месеца от бременността можете да започнете да общувате с детето си.На този етап, това общуване е пасивно, но е от изключително значение за последващото развитие на детето.Децата разпознават гласа на майката и бащата още преди да са се родили.Започнете да създавате емоционална връзка с него следвайки няколко прости съвета:

Прочети още...

Невероятните деца билингви

flagsВсяко дете се ражда с уникалната способност да усвоява език като форма на комуникация.Около три месеца след  раждането детето се ориентира и се насочва към езика,който чува в най-голям процент от времето,в което будува.След шестия месец проговарянето започва на езика,на който говори майката,респективно човека,който се грижи за него.За да се усвоят правилата на един език и речниковия запас да достигне до ниво за комуникация е необходимо време,което средно може да се приравни към четири годишната възраст на детето. Прочети още...

Моето дете заеква

girl-isolatedЗаекването е сериозно нарушение, което влияе отрицателно върху способността за общуване и нанася трайни последствия върху цялостната личност и психика на детето.Tъкмо затова, веднъж появил се, такъв проблем не трябва да се пренебрегва или да се изчаква неговото отминаване от само себе си. Рискът едно нормално, физиологично запъване или повтаряне на срички и звукове в ранна детска възраст да прерастне в заекване винаги е налице. Адекватната реакция и пряка отговорност на родителите тук е

Прочети още...

Специфични обучителни трудности

home1Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне някакви пречки при усвояване на учебния материал. Деца на една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното си развитие. Тези различия изпъкват особено ярко в първите години в училище. И все пак съществува една група деца, за които проблемите с ученето са не просто инцидентно или периодично явление.При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение. 

Прочети още...

Монтесори и ранното детско развитие

igrachkiПървите 6 години на детето са периодът за натрупване на всички основни характеристики на интелекта и характера, с други думи на психическия живот на човека.В периода 0-3 годишна възраст мозъкът на бебето се намира в състояние на пълна откритост към света и възприема огромна информация, като под хипноза. Около 3 годинки детето започва да упражнява и развива всичко това, което дотогава е натрупало като знание за средата, която го заобикаля. Под ‘нула’ се счита даже не раждането, а самото зачеване, т.е. психическото формиране на детето започва още от утробата. Прочети още...

Хранене на деца с вродени лицеви аномалии

При децата с цепнатини на устната и небцето са налице неправилно заловени мускулни групи и наличие на патологични отвори променящи вакуума в устната кухина,което довежда до различни по степен затруднения в храненето, дишането, слуха и говора.Съществуват неверни твърдения, че децата с подобна аномалия нямат сукателен рефлекс и не могат да бъдат кърмени. Поради комуникацията между устна и носна кухина, съществува и неоправдано голям страх от аспирация. Всичко това, съчетано с липсата на познание за същността на проблема води до неправилен подход в първите грижи след раждането, свързани с храненето на тези деца. В настоящия момент в нашата страна липсва протокол за оценка на храненето на деца с цепнатини на устната и/или небцето. В 80%от случаите с цепнатини в България се поставя назогастрална сонда веднага след раждането, без да са проучени възможностите за нормално хранене. Прочети още...

Страница 8 от 10

Free business joomla templates