Артикулационни нарушения


download

Артикулационните нарушения са характерни най-вече за предучилищната възраст. Те се изразяват в неправилно произнасяне на един или повече говорни звукове. Грешките са постоянни, системни и устойчиви при изговор на звук, сричка или дума.

Затрудненото звукопроизношение се изразява в:

 1.Липсипропускане на определен звук: напр. ейка, вместо лейка или окля, вместо рокля.

 2. Заменизамяна на един нормативен звук с друг като това най- често са замени на акустично сходни фонеми – звучни с безвучни ( п-б, ф-в, т-д, к-г, с-з, ш-ж), съскави с шушкави  (с-ш, з-ж, ц-ч, дз- дж), сонори – м-н, р-л.

 3.Изопачаванечрез уподобен звук. Например: устното изговаране на звук  „л“- уъ  или гърлено „р“ (френско „р“).

Речевите звукове се отличават с различна степен на трудност при изговаряне. В речта на детето звуковете се появят постепенно, като се върви от по-простите и лесни към по-сложните и трудни.

Прочети още...

Къса юздичка на езичето

lip-tie-2-type

Подезичната юздичка (френулум) е тъканта, която свързва долната част на езика с основата на устата, а френулумът на горната устна свързва устната с венеца. Около 1-2% от бебетата се раждат с къса долна и/или горна юздичка. Състоянието е наследствено, но не се предава задължително. Когато е къса, юздичката може да създаде някои затруднения. При къс подезичен френулум е затруднено, а понякога дори невъзможно, кърменето. Също така може да има проблем при преглъщане, дъвкане и изговаряне на някои звукове. Късият френулум на горната устна създава затруднения с изговарянето на звуковете М, П и Б, а също и със затваряне на устната при преглъщане и пиене от чаша. Освен това той може да доведе до поява на разстояние между горните предни два зъба. Езикът влияе върху развитието на челюстните кости и спомага за правилното подреждане на зъбите. Ако дефектът не бъде коригиран навреме, може да се получат различни ортодонтски и пародонтални проблеми.

Прочети още...

Как екраните убиват детския мозък

zavisnost-telefon-680x450Технологиите са част от нашия живот. Ние прекарваме голяма част от ежедневието си с поглед заключен в екрана на компютъра, телефона или таблета и за много от нас е трудно да си представим живота без тях. Търсим информация, проверяваме прогнозата за времето, гледаме любими предавания и слушаме музика.

И тъй като технологиите представляват неизменна част от нашия живот те се превръщат в част и от живота на децата ни.

Прочети още...

„Пресичане на средната линия“. Какво означава това?

crossing-midline-exercises-1

Средна линия наричаме въображаемата линия, която вертикално пресича тялото от главата до пръстите на краката. Тя „разделя“ тялото на две равни половинилява и дясна. До 3-4- годишна възраст децата трябва да са развили умения за пресичане на средната линия. За пример можем да използваме умението с дясната ръка да вземат играчка, която стои от ляво на тялото.

 

Човешкият мозък има две полукълба, които отговарят за различни дейности. Те се свързват чрез връзка, която позволява импулсите от едното полукълбо да преминат в другото, когато задачата изисква това. Ако детето няма развити умения за преминаване на средната линия на тялото, изпълнението на тези задачи е затруднено или невъзможно.

 

Малките деца често изглеждат така, сякаш не забелязват, че имат две ръце. Ако в заниманието им се нуждаят от двете си ръце, но не са развили уменията си да пресичат средната линия, ще видите, че държат едната си ръка настрани и боравят с тази, която се намира от страната на играчката.

 

Преминаването на средната линия, освен че заздравява връзката между полукълбата на мозъка, отговаря и за определянето на водеща ръка, за развитие на уменията за четене и писане в по-късна възраст, дори за възможността детето да развие умения за самообслужване и да извършва сложни двигателни действия.

 

Как да развием тези умения при децата?

Прочети още...

Електронни vs традиционни играчки

baby cell phone 1

Електронните играчки, които създават светлинни ефекти, думи или песнички, са пряко свързани с намаляването на количеството използвани думи и качеството на говора при децата. За разлика от тях, традиционните играчки като кутия за сортиране, книга или пъзел предизвикват по-засилена комуникация и продуцирането на по-голям набор от думи.

 

В повечето семейства с малки деца споделеното време за игра родител-дете е ограничено и затова има много причини. Част от тях са извършването на домакински дейности, работа, финансови ограничения и други семейни фактори.

 

До тези изводи стигат учени от университета в Аризона, които провеждат мащабно изследване за ефектитеот използването на електронни играчки в ранното детство.

 

Anna V. Sosa (Northern Arizona University) и нейните колеги изследват 26 двойки, съставени от родител и дете. Децата са на възраст от 10 м. до 16 м. На всяка от изследваните двойки са дадени три комплекта играчки: електронни играчки (детски лаптоп, говоряща ферма и бебешки мобилен телефон); традиционни играчки (пъзел, кутия за сортиране с форми и релефни кубчета с картинки) и набор от пет книжки (цветове, форми, домашни животни и други тематични книжки).

 

След направения анализ на аудио записите учените откриват пряка зависимост между вида на играчките, с които играят родителят и детето, и броя и вида на думите, които използват в играта.  

Прочети още...

Влияят ли бибероните на речевото развитие?

zalagalka

 

Изследване на учени от университета в Британска Колумбия (Канада) открива наскоро, че бибероните и другите форми на бебешки играчки за смукане могат да повлияят на речевото развитие на децата. Алисън Брудерър(Alison Bruderer) дава на шестмесечни бебета, които още не са започнали да говорят, играчки за уста и успокояване на растящите зъби, които правят езика неподвижен. След това им пуска записи на английския звук Dи хинди звук D, който включва задната част на небцето. Бебета от всички страни и култури различават двата звука, което се вижда от вниманието, с което реагират при промяната му. Когато бебетата използвали биберони обаче, не реагирали на промяната в звука. Резултатите показват, че дори и бебета, които още не говорят, използват движенията на езика си за по-добро разбиране на речта.

Прочети още...

Страница 1 от 9

Free business joomla templates