Становище на организаторите на наградите "Логопед на годината"

Уважаеми колеги и родители,

Отнемането на приза „Логопед на годината за район южен централен 2023“ на г-н Александър Кърджев е решение, което събуди голям обществен интерес.

Въпреки, че обяснихме причините за него, в коментарите от социалните мрежи видяхме многократни призиви за изясняване и представяне на допълнителна информация по случая.

Политиката на уеб сайта Логопедия.БГ винаги е била насочена към предоставяне на научна, вярна и проверена информация от източници, които използват учените и професионалистите в сферата на логопедичната наука. През последните пет години организираме ежегодни кампании за безплатни консултации с логопед - „Логопед с добро сърце“ с цел повишаване на информираността на обществото по отношение на същността на работата на логопедите, нарушенията които са обект на тяхната работа и необходимостта от системно проследяване на езиково-говорното развитие на децата.

 

През 2023г. като естествено развитие на националната кампания за безплатни консултации със специалисти организирахме конкурс под името „Логопед на годината“, достъпен за всички практикуващи логопеди, независимо от тяхната сфера на работа. Защото вярваме, че всеки един логопед е важен и неговият труд, усилия за себеразвитие и допълнително обучение заслужава признание.

 

Благодарение на номинациите, които родители и колеги направиха по време на конкурса, се запознахме с дейността на логопеди от цялата страна. Участието в конкурса е изцяло доброволно и за да бъде включен логопед в етап „Гласуване“ имаше набор от документи които беше необходимо да изпрати, включително снимка/сканирано копие на дипломата, с която е придобил професионална квалификация- правото да практикува тази специалност. Друг важен документ е изпращането на подписана от участника декларация, с която се съгласява с регламента на конкурса.

 

С пълния текст на регламента за участие за 2023г. можете да се запознаете тук:  https://logopednagodinata.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

Причини за дисквалификация и отнемане на приза на г-н Кърджев

1.“вашите  връзки със създателите на позорния видео материал, в който се извършва гавра с лице със специални потребности“

Личния живот на г-н Кърджев не засяга по никакъв начин организаторите на наградите. Той, разбира се, има право да изразява свободно своето възхищение и радост от срещата си с лицето известно като „Чеченеца“ по начин, който намери за добър.

Но, когато в социалните мрежи се споделят негови снимки с това лице с коментар „логопед на годината“, то организаторите на наградите „Логопед на годината“ приемат тези действия на г-н Кърджев като уронващи престижа на наградата. Логопедия.БГ категорично осъжда съдържанието на въпросният видеоклип и поведението и отношението на лицата свързани с неговото създаване.

Друг въпрос е защо г-н Кърджев побърза да изтрие от профила си всички снимки и видеоклипове с въпросното лице „Чеченеца“, но все още не е изразил публично своето отношение и позиция по казуса с нарушаването на правата и достойнството на лице със специални потребности във видеото.

 

2. “системно не посочване на източник при споделяне на чужди материали в интернет пространството и нарушаване на авторското право“

Публикуването на чужди работни материали без посочване на автора, без линкове към оригиналните публикации, с изрязани лога и др. е практика в каналите на г-н Кърджев.

Многократно логопеди са коментирали и посочвали даден материал препубликуван от г-н Кърджев като тяхна собственост.

Логопедия.БГ води политика на зачитане на интелектуалния труд на логопедите и всички други терапевти. Считаме, че тези и подобни действия на г-н Кърджев, с които не се зачита труда, времето и знанията на специалистите логопеди, като не се поставя кредит към техните страници и/или оригиналните източници на информация са неуважителни към логопедичната общност. Като такива те нарушават регламента на наградите.

 

3. „споделяне на практики лишени от доказателства“

Всеки практикуващ професията „логопед“ следва да съобрази своята дейност с норматива „Етичен кодекс и професионално поведение съставен от Постоянния комитет за връзка на речевите и езикови терапевти в Европейската общност (CPLOL)“.

Счита се, че тези насоки предоставят рамка за правилното упражняване на професията за прилагане на речева и езикова терапия.

В този документ, в раздел „Отговорност към общността“, четем: „ Те не трябва да популяризират и да правят неквалифицирани изявления по отношение на нови терапевтични процедури, които все още не са достатъчно научно доказани.“

В конкретния случай визираме видео, в което г-н Кърджев приканва своите последователи да дарят средства за процедури по „впръскване на стволови клетки“ на дете, с което работи.

 

4. “въвеждане в заблуда на родители

Александър Кърджев придобива магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Обучението му е в задочна форма, 4 семестъра, а дипломата е с дата 29.06.2017г.

На уебсайта, във видеата и в свои публични постове, г-н Кърджев описва себе си така: „Казвам се Александър Кърджев, магистър логопед с над 10 години опит, като детски логопед в директната работа с деца.“

Също и „ За годините ми на практика съм се срещал с над 1500 деца, на чиято детска съдба свързана основно с речта успях да окажа подкрепа.”

За сведение бакалавърската степен на г-н Кърджев е „Социални дейности“ с професионална квалификация „социален работник“.

Тази квалификация не му позволява да практикува като логопед, т.е. най-ранното начало на практиката му като логопед е след юни 2017г.

От 29.06.2017г. до април 2023г. има почти пет години.

Смятаме, че господин Кърджев въвежда родителите в заблуждение по отношение на своя професионален опит и практика.

 

Всяка една от гореизброените точки е достатъчна сама по себе си за отнемане на приза „логопед на годината за район южен централен 2023“ на г-н Кърджев.

Той беше уведомен за това решение на организаторите преди новината да бъде публикувана на сайта и споделена в социалните мрежи.

 

В заключение,

Бихме искали да обърнем внимание на всички заинтересувани от казуса по отнемането на наградата на г-н Кърджев, че решението ни се основава на регламента на наградите, с който той се е съгласил предварително чрез декларация изпратена към организаторите.

Отнемане на приз "Логопед на годината за район южен централен 2023"

Screenshot 20230220 221831 ChromeСлед получени сигнали за връзки със създателите на позорния клип, в който участва лице със специални потребности-носителят на наградата "Логопед на годината за район южен централен 2023" Александър Кърджев е лишен от приз.

Мисията на наградите е да популяризират професията на логопеда, възможностите за терапия през целия живот и необходимостта от ранна и системна профилактика и грижа. Всяко действие, което позори специалистите се отразява на цялата гилдия и е в противовес на нашата мисия-да популяризираме професията.

 

В тази връзка организаторите на наградите заявяват, че както по време на номинациите, така и след получаването на награда, логопедите следва:

- да спазват професионалния етичен кодекс 

- да се въздържат от споделяне на практики лишени от доказателства

- да не нарушават законите (включително Закона за авторското право) 

 

Ива Александрова

гл.редактор

 

Оригинален текст на уведомителното писмо до г-н Кърджев:

"Господин Кърджев,

След сигнали до организаторите на наградите „Логопед на годината“ за:

-  вашите  връзки със създателите на позорния видео материал, в който се извършва гавра с лице със специални потребности;

-  сигнали за системно не посочване на източник при споделяне на чужди материали в интернет пространството и нарушаване на авторското право

-  споделяне на практики лишени от доказателства;

-  въвеждане в заблуда на родители

 

Ви уведомяваме, че Ви лишаваме от наградата „Логопед на годината за регион южен централен 2023“ и от правото да участвате в конкурса за срок от десет години.

Пластиката и грамотата следва да се върнат на организаторите в срок до края на м.април 2023г.

 

Ива Александрова

Гл.редактор

Логопедия.БГ"

Логопед на годината-гласуване

logoped-na-godinata-first-logo5Започна гласуването за първите награди "Логопед на годината" организирани от Логопедия.БГ

Мисия на наградите е да бъдат отражение и признание за положения труд, себеотдаване и развитие на логопедите като специалисти, както и на приноса им в развитието на професията.

Номинираните специалисти и организации очакват вашия глас на logopednagodinata.bg

 

Първи годишни награди "Логопед на годината 2023"

logoped-na-godinata-first-logo5На 11-ти март Логопедия.БГ ще връчи първите годишни награди „Логопед на годината“.

Мисия на наградите е да бъдат отражение и признание за положения труд, себеотдаване и развитие на логопедите като специалисти, както и на приноса им в развитието на професията.

Всеки може да номинира за награда работещи логопеди и организации независимо от сферата на тяхната месторабота: държавен или общински център, НПО, болница, училище или детска градина, частна практика и др.

Ще бъдат връчени  девет индивидуални награди по региони, награда за организация, както и специалната награда „Логопед на годината“ за изключителни постижения.

 

Краен срок за номиниране: 15.02.2023г.

 

След излъчването на номинациите ще имате възможност да гласувате за вашия любим логопед или организация/институция от 16.02. до 05.03. 2023г.

 

Наградите ще бъдат връчени на 11.03. 2023г. на специална церемония в гр. София

 

Линк към страницата на събитието:  https://logopednagodinata.bg/

Линк към събитието във Фейсбук:  https://fb.me/e/2xxbyohMT

Логопед с добро сърце 2023

LOGOPEDSDOBROSYRCE-GROUP-COVER

През месец март 2023г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) организира за пети път кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди.

Времето на провеждане на кампанията за безплатни консултации с логопед не е случайно.

През месец март отбелязваме Европейския ден на логопедичната терапия(6-ти март), който българските логопеди разпознават и като свой професионален празник.

През тази година кампанията се провежда под надслов „Провери за да знаеш!“ и се фокусира върху създаването на навици за регулярни консултации с логопед.

 Важно е да напомним, че само така може пълноценно да бъде проследено езиково-говорното развитие на децата, както и да създадем една устойчива превенция на риска от изоставане в развитието на комуникативните умения.

Нашата цел е да осигурим достъп до консултация с изявени специалисти логопеди в цялата страна и да популяризираме работата на езиково-говорните терапевти. Логопедите, които се включват в кампанията работят изцяло на доброволен принцип- водени от любовта към всяко дете.

Кампанията ще завърши с връчването на първите награди „Логопед на годината“ на специална церемония на 11.03.2023г. 

Регистрация на специалисти и повече информация ще откриете на : kauza.logopedia.bg

Нови доказателства за автоимунния характер на аутизма

iStock-1125389932 850 1Нови доказателства в подкрепа на тезата за автоимунния характер на аутизма.

„С това ново изследване не сме доказали причинно-следствената връзка, но това е една улика в подкрепа на идеята, че аутизмът може да е автоимунно разстройство, точно както се смята, че множествената склероза е“, казва Андерсън.

В бъдещи изследвания Андерсън и колегите му ще работят за разработването на генетично разработен модел на животни на тази Т-лимфоцитна маншетна невропатология за провеждане на изследвания за определяне на механизма, както и на причината и следствието.

Екипът също така планира да търси биомаркери - измерим диагностичен подпис в урината, кръвта или тъканите на пациента - които могат да бъдат използвани за идентифициране на тези новодокументирани клетъчни характеристики при живи пациенти. От своя страна тези биомаркери могат един ден да помогнат на клиницистите в диагностиката и дългосрочната грижа за хората с аутизъм.

Прочети още...

Учени разкриха различия в сензорната преработка при хора с дислексия

h research dyslexia-adaptation-figure simpleНевролози от Масачузетския технологичен институт в съвместно проучване с  изследователи от университета в Бостън(САЩ) са открили, че основен механизъм, който е в основата на сетивното възприятие, е недостатъчен при индивиди с дислексия. Мозъкът обикновено се адаптира бързо към сензорния стимул, като например звука на гласа на човек или изображения на лица и предмети, като начин да се направи обработката по-ефективна. Но при хората с дислексия адаптацията е средно около половината от тази на хората, при които не се наблюдава това разстройство.

Прочети още...
Free business joomla templates