Хиперактивност и дефицит на вниманието

 

hyperХиперактивност и дефицит на вниманието е нарушение на поведението в детска възраст, при което изразеното двигателно безпокойство води до нарушение в концентрацията на вниманието и предизвиква значителни затруднения при изпълнение на структурирани задачи. Представлява комплекс от симптоми, от които водещи са: дефицит на внимание, хиперактивност и импулсивност.Симптомите се появяват в ранно детство, но могат да продължат и в зряла възраст. Хиперактивността е нарушение на поведението, отразяващо се на процесите на ученето и училищните умения.

Хиперактивността е един от най-значимите симптоми на хиперактивност с дефицит на вниманието, но детето може да има това нарушение и без да е хиперактивно. То може да има само нарушение на концентрацията на вниманието.Хиперактивните деца са много подвижни и активни.

Те често нарушават дисциплината и реда в дома и в училище, тичат, скачат, катерят се, въртят се, постоянно говорят, непрекъснато се движат и понякога стават неудържими. Обикновено са импулсивни и се отличават с полярни и бързо променящи се настроения. Водещи в клиничната картина са когнитивните дефицити (възприятие, внимание, памет, мислене), които обуславят трудностите в овладяване на процеса на ограмотяване. Срещат се нарушения на пространствения гнозис, конструктивния праксис, проблеми в езиковото развитие и други дефицити на ниво висши корови функции. Намалената концентрация и разпределяемост на вниманието са вторични в резултат на преумора, напрежение, следствие на трудните за детето задачи. Хиперактивност и дефицит на вниманието и специфични разстройства в развитието на училищните умения могат да съществуват паралелно при един и същ индивид или изолирано.

 

Причини за поява: обособяват се в две големи групи - биологични и психологични.

Хиперкинетично разстройство на поведението

Когато са налице едновременно черти на хиперактивност и разстройство на поведението и хиперактивността е генерализирана и тежка, тогава е налице "хиперкинетично разстройство на поведението". По-леки степени на хиперактивност и невнимание са обичайни при поведенческите проблеми. Ако хиперактивността е съществувала в детството, може в последствие да се провокира дисоциално личностово разстройство.

 

http://www.cpcentresof-bg.com

 

 

Free business joomla templates