Развитие на говора и езика при хора със Синдром на Даун

Представяме Ви един преводен материал, който обхваща развитието на говора и езика при хора със Синдром на Даун от най - ранна възраст.Доброто познаване на спецификата при възникването на комуникация води до по - добра терапия и адекватна помощ:

Резюме - Децата със Синдром на Даун обикновено са общителни. Те проявяват силно желание за
социален контакт още от най-ранна възраст, но за разлика от другите деца им се налага да разчитат по-дълго време на невербални умения като жестове. Това се дължи на факта, че обикновено те
претърпяват значително забавяне в развитието на речта и говора. Веднъж щом започнат да говорят, те си служат добре с тези умения във всички дейности, свързани с общуването, така както си служат и
останалите хора, особено ако се радват на подкрепата, насърчението и тактичното отношение от
страна на семейството, училището и общността, в която живеят. Но въпреки това, те изпитват
определени трудности с научаването на граматиката и оформянето на ясна реч. Някои от причините за трудностите с развитието на речта, са известни, и ни предоставят насоки за успешна терапия. Учените и лекарите по света днес са в съгласие по отношение на принципите за ефективна намеса. Говора и езиковите умения са основна предпоставка за развитието на умствените способности като мислене, разсъждение и запаметяване, както и за социалната интеграция, затова е от изключителна важност  родителите, учителите и терапевтите да се фокусират върху тях от ранна детска възраст до зрелостта.

Прочетете целият материал следвайки този линк:http://downsyndromebg.com/node/73

Този материал е публикуван с разрешението на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун

 

Free business joomla templates