Статии

Условия за ползване

I.Общи разпоредби


Тези общи условия представляват договор между Вас и Тактикс Груп, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Тактикс Груп. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, не използвайте сайтовете на Тактикс Груп.

II.Термини, използвани в Общите Условия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, на който и да е от сайтовете  собственост на Тактикс Груп.
"УСЛУГА/И" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „Тактикс Груп” ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката.

III. Авторски права и информационни потоци

 

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайтовете са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 

2.Авторството на материалите на сайтовете на Тактикс Груп е изрично упоменато в края на всеки материал.

3.Тактикс Груп може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг .

4.Тактикс Груп не носи отговорност в случай,че цитирани сайтове и препратки съдържат  информация, която е неточна или невярна.Също така,не носи отговорност в случаите когато  линкове с информация от сайтовете е копирана или разпространена в уронващи или застрашаващи престижа други информационни пространства.
5.Някой от услугите на сайтовете на Тактикс Груп изискват задължителна регистрация,въпреки,че са безплатни.

Free business joomla templates