Афазия - какво трябва да знаем?

question markАфазията е нарушение, при което е увредена способността за общуване. Обикновено настъпва внезапно, след удар или нараняване на главата. Може да се появи и постепенно, вследствие на бавно растящ мозъчен тумор. Афазията може да засегне способността на човек да произвежда и разбира устния и писмения език. Степента на нарушението зависи от локализацията и характера на мозъчната увреда. Според данните на американската Национална Асоциация за Афазия нарушението се открива при един на 250 души, обикновено по – възрастни лица.Първоначално лечението на афазията се изразява в прилагането на логопедична терапия, която се фокусира върху повторното учене и упражняване на езика

чрез използване на алтернативни или допълнителни методи за комуникация. Близките на болния често участват в терапевтичния процес и са в ролята на партньори в терапията.

 

 

Симптоми

     Болният с афазия може:

          ■да говори с кратки или непълни изречения
          ■да говори с безсмислени изречения
          ■да използва несъществуващи думи
          ■да не разбира чужд разговор
          ■да разбира преносния смисъл като буквален
          ■да пише изречения, които нямат смисъл
     Степента на нарушението зависи от размера и зоната на мозъчната увреда. Някои болни разбират относително добре чуждата реч, но трудно намират думите, за да говорят. Други могат да говорят значително по – добре отколкото да пишат.

     Съществуват три вида афазия – с нарушение на плавността( non fluent), без нарушение на плавността (fluent), и обща (глобална) афазия – в зависимост от засегната зона на мозъка и какво е нейното влияние върху комуникацията. Двете първични езикови полета при повечето хора са локализирани в лявата хемисферта на мозъка.

     - Афазия с нарушение на плавността на речта (Non fluent aphasia)– увредата е в езиковото ядро близо до лявата фронтална част на мозъка, проявява се като афазия на Брока и е позната под името нефлуентна афазия. Хората с тази форма на афазия имат трудности при намирането на думи, говорят с много кратки изречения и често пропускат думи. Например “ Иска храна” или “разходка парк днес” . Въпреки, че изреченията не са цели, слушателят може да разбере смисъла. Болният с афазия на Брока може да разбира в известна степен чуждата реч. Хората с такът тип афазия , често осъзнават трудностите си в общуването и това може да ги обезсърчи.

     - Флуентна афазия (Fluent aphasia) – афазията на Вернике е резултат от увреда в езиковата зона в средната лява страна на мозъка. Често се нарича флуентна афазия. Хората с този вид афазия могат да говорят гладко с дълги и сложни изречения, които често нямат смисъл или съдържат несъществуващи, неправилни или ненужни думи. Обикновено такива хора не разбират добре чуждите разговори, и често не осъзнават проблемите си в комуникацията.

     - Глобална, тотална афазия (Global aphasia) – получава се при големи поражения върху мозучните езикови полета. Хората с такъв вид афазия имат тежки дисфункции в продукцията и разбирането на лингвистичните единици.

 

Причини

     Най – честата причина за афазия е мозъчна увреда, причинена от удар – запушване или разкъсване на кръвоносен съд в мозъка. Спирането на кръвоснабдяването води до смърт на мозъчни клетки или причинява увреди в зоните на мозъка, контролиращи езика. Афазията също може да бъде причинена от тежка травма на главата, мозъчен тумор или инфекция. Сравнително рядка форма на деменция, наричана първична прогресивна афазия е причина за постепено израждане на клетките, начално локализирани в езиковите полета на мозъка.

Усложнения

     Хора, които са имали инсулт, или друго мозъчно заболяване, често срещат множество затруднения в рехабилитацията. По специално, болният може да има трудности с моторните умения, необходими за говоренето или писането. Слабост на лявата половина на тялото – лявата част на лицето, левите крак и ръка, често съпътстват афазията. Тези усложнения могат да изострят допълнително пречките в общуването при пациенти с афазия.

     Афазията може да създаде психологични и междуличностни затруднения както за болния, така и за неговото семейство и приятели. Хората с афазия обикновено са наясно с ограничението си в комуникацията. Езиковите бариери, могат да доведат до стеснение, депресия и проблеми във взаимоотношенията.

 

Лечения и медикаменти

     Ако мозъчната травма е лека, болният може да възстанови езиковите си умения и без специализирано лечение или рехабилитация. Много пациенти търсят логопедична терапия. Възстановяването на езиковите умения обикновено е бавен процес, и много малко хора успяват да възвърнат нивото си преди травмата.

 

Специфика на терапията при афазия

     При диагностицирана афазия логопедичната терапия:

          ■започва рано. Терапията е най- ефективна, когато започне скоро след поръжението на мозъка.
          ■се гради на успеха. Логопедът използва упражнения за подобряване и упражняване на комуникативните умения. Те могат да започнат с прости задачи, като назоваване на обекти, и да прерастнат в по – сложни упражнения като обяснение на функцията на обектите.
          ■променя фокуса си. Логопедът може да научи болния как да компенсира езиковите разстройства и как ефективно да общува чрез знаци или рисунки. Някои хора с афазия използват книга или пано с картинки и думи, за да си припомнят бързо, често използвани думи, или да си помагат когато са объркани.
          ■часовете за терапия често се провежда в групи. В такава обстановка, хората с афазия могат да изпробват уменията си за комуникация в сигурна среда. Участниците могат да упражняват инициирани разговори, като говорят един след друг, изясняватне недоразуменията и се поправят по време на разговорите.
          ■може да включва разходки. Участието в реални ситуации – като отиването в ресторант или в хранителен магазин позволява прилагането на терапевтичните подходи в практиката.

Справяне с проблема и подкрепа

За лица с афазия

     Ако имате афазия, следващите съвети могат да ви помогнат в общуването с другите.

          ■Носете в себе си бележка, на която пише че имате афазия и е обяснено какво представлява тя.
          ■Носете в себе си Идентификация и информация за вашето специфично общуване.
          ■Носете винаги химикал и бележник.
          ■Иизползвайте рисунки, диаграми или снимки за да пестите време.
          ■Използвайте жестове или смисъла на обектите.


Семейството и приятелите

     Членовете на семейството и приятелите могат да използват следните съвети в общуването си с човек с афазия.

          ■Опростявайте изреченията си и забавете темпото на говорене.
          ■Давайте повече време на болния за говорене.
          ■Не довършвайте изреченията му и не поправяйте грешките.
          ■Насочвайте разговорите само в една тема. Не скачайте от тема в тема.
          ■Ограничете разсейващия шум от околната среда.
          ■Винаги имайте под ръка химикал и бележник.
          ■Напишете ключова дума или кратко изречение, за да обясните нещо.
          ■Помогнете на болния да си направи книга с думи, снимки и картинки, която да му помага по време на разговор.
          ■Използвайте жестове и рисунки, ако останете неразбран.
          ■Включвайте човека с афазия в разговори, колкото се може повече.
          ■Правете проверка дали болният ви е разбрал, или обобщавайте това, за което сте говорили.

Подготвил:

Анна Ходжолан

 

Добави в Svejo