Звук "Ш".Къде и как се образува?Срички,думи и текстове за автоматизация.

Съгласните звукове "ш" и "ж" се учленяват с по-широк и кръгъл проход в сравнение със "с" и "з". Върхът на езика се приближава към горния край на алвеолите и крайната предна част на твърдото небце. Проходът се образува от предната част на езика, а същевременно средната и задната му част се издигат нагоре и с краищата се опират плътно до страните на цялото небце. Така в областта на алвеолите се образува тесен проход, а зад него по осевата линия на канала - сравнително широк. Издишната струя, като минава през прохода на алвеолите, образува особено нисък шум, който се засилва от големия резонатор пред мястото на стеснение и така се оформя характеристичният шум, присъщ на съгласните "ш" и "ж". Устните вземат участие в учленението като се протягат напред. Много по-важно е движението на краищата на устните навътре, при което се образува къс, широк и слабо закръглен устен отвор. Долната челюст също взема участие в учленението като се изтегля слабо напред. При "ж" гласилките вибрират, а при "ш" - ни вибрират. Езикът взема най-активно участие в учленението на "ш" и "ж". Ето защо за раздвижването му трябва се отделя достатъчно време и да се провеждат разнообразни упражнения.

Например:

Да направим езика широк

Целта е да се изработи умение за задържане на езика широк, разстлан, в спокойно положение.

Описание: Устните в усмивка, полуотворена уста, поставяме широката предна част на езика вурху долната устна. В това положение задържаме и броим от едно до пет (десет).Устните не се изпъват в силна усмивка, за да не се създава напрежение. Не изкарвайте много езика - нужно е само да покрива долната устна.

Понякога причината може да е физиологична: скъсена подезична връзка, затрудняваща издигането на езика към небцето; високо или ниско твърдо небце.

За развитие на фонематичния слух и слуховото внимание се изпълняват различни задачи.

Следва автоматизация в срички:Ша-шо-шуШи-ше-шаШо-шу-шаШу-ши-шаШу-шо-шаШе-ши-шо

Изговаряне на думи:

  1. Ш в ударена позиция: шал, шапка, шайба, шахта, шарен, шавам, шанс;Шок, шорти, шосе, шоу; Шуба, шум, Шумен, шут, шунка; Шев, шейк, шепа, шепна, шест, шеф, шествие; шина, шия, шипка, шип, ширина, плашило.
  2. Ш в неударена позиция: каша, ваша, наша, лоша, круша, Полша, шериф, пушек, кошер, мирише, шимпанзе, ботуши
  3. При струпани съгласни: шкаф, шкурка, шлем, шницел, шнур, шпагат, шкембе, шлифер, шнола, шнорхел, шпага, шпионин, шпиц.
  4. С двойно "ш": шишарка, шише, шушукам, шушулка, шишко, шиш, шушу-мушу, шушони.

Могат да се използват следните текстове за автоматизиране:Воденица без камък брашно не мели.Парен каша духа.Играят мишките, когато ги няма котките.Душа няма - ум продава. (книгата).

Тошко пишеше домашното си. Изведнъж той долови леко шумолене. Погледна под кушетката и видя мишка. Уплашен викна на Наташа. Тя дойде, но мишката вече я нямаше.

Катинар (Сп. Антонов)На овчарската кошара, то е сякаш катинара.Но заключиш ли го, май, ти кошарата отключваш,А отключиш ли го, знай, ти кошарата заключваш.Катинар. И то без ключ е. Катинар не е, а...........(куче).

Скороговорките са заключителен етап при работата с всички звукове:Наша Саша, ваша Таша, тяхна Паша лапат каша.Шейсет и шест кози кожи.Шумул, шумул, шумулчица, щурчо свири на гъдулчица.

Диференциация на "с" - "ш"

- след като се работи със срички, могат да се използват паронимите:наш - нас; сал - шал; кос - кош; лос - лош; роса - роша; каса - каша; сега - шега; сок - шок; реша - реса.

Думи за диференциация:

шосе, стоеше, шест, Сашо, страшно, суша, смешно, успешно, ослуша, спеше, мислеше, послушен.

Подходящо е и следното стихотворение:Тръгна дядо за крушис подковани ботуши.Мецана го подуши.Хукна дядо без круши,без круши и без ботуши.

Гатанка за наизустяване:Златна пшеница в синя паница, паницата некупена, над пръстена паница захлупена. (небе със звезди)

http://www.facebook.com/note.php?note_id=162052623820618

 

Free business joomla templates