Становище на организаторите на наградите "Логопед на годината"

Уважаеми колеги и родители,

Отнемането на приза „Логопед на годината за район южен централен 2023“ на г-н Александър Кърджев е решение, което събуди голям обществен интерес.

Въпреки, че обяснихме причините за него, в коментарите от социалните мрежи видяхме многократни призиви за изясняване и представяне на допълнителна информация по случая.

Политиката на уеб сайта Логопедия.БГ винаги е била насочена към предоставяне на научна, вярна и проверена информация от източници, които използват учените и професионалистите в сферата на логопедичната наука. През последните пет години организираме ежегодни кампании за безплатни консултации с логопед - „Логопед с добро сърце“ с цел повишаване на информираността на обществото по отношение на същността на работата на логопедите, нарушенията които са обект на тяхната работа и необходимостта от системно проследяване на езиково-говорното развитие на децата.

 

През 2023г. като естествено развитие на националната кампания за безплатни консултации със специалисти организирахме конкурс под името „Логопед на годината“, достъпен за всички практикуващи логопеди, независимо от тяхната сфера на работа. Защото вярваме, че всеки един логопед е важен и неговият труд, усилия за себеразвитие и допълнително обучение заслужава признание.

 

Благодарение на номинациите, които родители и колеги направиха по време на конкурса, се запознахме с дейността на логопеди от цялата страна. Участието в конкурса е изцяло доброволно и за да бъде включен логопед в етап „Гласуване“ имаше набор от документи които беше необходимо да изпрати, включително снимка/сканирано копие на дипломата, с която е придобил професионална квалификация- правото да практикува тази специалност. Друг важен документ е изпращането на подписана от участника декларация, с която се съгласява с регламента на конкурса.

 

С пълния текст на регламента за участие за 2023г. можете да се запознаете тук:  https://logopednagodinata.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

Причини за дисквалификация и отнемане на приза на г-н Кърджев

1.“вашите  връзки със създателите на позорния видео материал, в който се извършва гавра с лице със специални потребности“

Личния живот на г-н Кърджев не засяга по никакъв начин организаторите на наградите. Той, разбира се, има право да изразява свободно своето възхищение и радост от срещата си с лицето известно като „Чеченеца“ по начин, който намери за добър.

Но, когато в социалните мрежи се споделят негови снимки с това лице с коментар „логопед на годината“, то организаторите на наградите „Логопед на годината“ приемат тези действия на г-н Кърджев като уронващи престижа на наградата. Логопедия.БГ категорично осъжда съдържанието на въпросният видеоклип и поведението и отношението на лицата свързани с неговото създаване.

Друг въпрос е защо г-н Кърджев побърза да изтрие от профила си всички снимки и видеоклипове с въпросното лице „Чеченеца“, но все още не е изразил публично своето отношение и позиция по казуса с нарушаването на правата и достойнството на лице със специални потребности във видеото.

 

2. “системно не посочване на източник при споделяне на чужди материали в интернет пространството и нарушаване на авторското право“

Публикуването на чужди работни материали без посочване на автора, без линкове към оригиналните публикации, с изрязани лога и др. е практика в каналите на г-н Кърджев.

Многократно логопеди са коментирали и посочвали даден материал препубликуван от г-н Кърджев като тяхна собственост.

Логопедия.БГ води политика на зачитане на интелектуалния труд на логопедите и всички други терапевти. Считаме, че тези и подобни действия на г-н Кърджев, с които не се зачита труда, времето и знанията на специалистите логопеди, като не се поставя кредит към техните страници и/или оригиналните източници на информация са неуважителни към логопедичната общност. Като такива те нарушават регламента на наградите.

 

3. „споделяне на практики лишени от доказателства“

Всеки практикуващ професията „логопед“ следва да съобрази своята дейност с норматива „Етичен кодекс и професионално поведение съставен от Постоянния комитет за връзка на речевите и езикови терапевти в Европейската общност (CPLOL)“.

Счита се, че тези насоки предоставят рамка за правилното упражняване на професията за прилагане на речева и езикова терапия.

В този документ, в раздел „Отговорност към общността“, четем: „ Те не трябва да популяризират и да правят неквалифицирани изявления по отношение на нови терапевтични процедури, които все още не са достатъчно научно доказани.“

В конкретния случай визираме видео, в което г-н Кърджев приканва своите последователи да дарят средства за процедури по „впръскване на стволови клетки“ на дете, с което работи.

 

4. “въвеждане в заблуда на родители

Александър Кърджев придобива магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Обучението му е в задочна форма, 4 семестъра, а дипломата е с дата 29.06.2017г.

На уебсайта, във видеата и в свои публични постове, г-н Кърджев описва себе си така: „Казвам се Александър Кърджев, магистър логопед с над 10 години опит, като детски логопед в директната работа с деца.“

Също и „ За годините ми на практика съм се срещал с над 1500 деца, на чиято детска съдба свързана основно с речта успях да окажа подкрепа.”

За сведение бакалавърската степен на г-н Кърджев е „Социални дейности“ с професионална квалификация „социален работник“.

Тази квалификация не му позволява да практикува като логопед, т.е. най-ранното начало на практиката му като логопед е след юни 2017г.

От 29.06.2017г. до април 2023г. има почти пет години.

Смятаме, че господин Кърджев въвежда родителите в заблуждение по отношение на своя професионален опит и практика.

 

Всяка една от гореизброените точки е достатъчна сама по себе си за отнемане на приза „логопед на годината за район южен централен 2023“ на г-н Кърджев.

Той беше уведомен за това решение на организаторите преди новината да бъде публикувана на сайта и споделена в социалните мрежи.

 

В заключение,

Бихме искали да обърнем внимание на всички заинтересувани от казуса по отнемането на наградата на г-н Кърджев, че решението ни се основава на регламента на наградите, с който той се е съгласил предварително чрез декларация изпратена към организаторите.

Free business joomla templates