F80.3. Придобита афазия с епилепсия/синдром на Landau-Kleffner/

Разстройство, при което детето,след първоначално нормално развитие на езика, загубва както рецептивните, така и експресивните си речеви умения, но запазва общият си интелект.
Началото е обикновено между 3 и 7 годишна възраст,но не задължително.Обикновенно е съпроводено от епилептични гърчове.Загубата на речта може да настъпи постепенно или внезапно.Разликата между появата на гърчовете и загубата на езика или обратното, може да бъде период от няколко месеца до две години.
Много характерно е , че увредата на рецептивната реч е много тежка и често първите прояви на нарушението са затрудненията в разбирането на говоримата реч
В месеците след първоначалната загуба на речта са чести поведенческите и емоционалните нарушения,но те отшумяват след овладяването на някаква система за общуване.
Етиологията е неизвестна,но клиничната картина предполага възпалителен процес.Протичането е доста променливо.1/3 от децата се възстановяват напълно, а 2/3 от децата остават с тежък дефицит в рецептивната реч.

 

Free business joomla templates