F80.2.Разстройство на рецептивната реч

Специфично разстройство на развитието,при което способността на детето да разбира езика е под съответното за неговата умствена възраст ниво.Почти във всички случаи е нарушена и експресивната реч и е налице нарушена артикулация.
Характеристики:
-    не реагират на познати имена на 1 годишна възраст
-    неспособност да разпознават обичайни предмети на 1,5 годишна възраст
-    не могат да изпълнят проста инструкция на 2 годишна възраст
В по-късна възраст
-    неспособност да се разбират граматични структури /въпроси,сравнения,отрицание/
-    неразбиране на високите нива на езика
/интонация,темп,ритъм,мелодика и жестове/

Диагнозата е оправдана само когато НЕ са налице критериите за генерализирано разстройство на развитието.
От всички разновидности на специфичните разстройства на развитието на речта и езика,тук се наблюдава най-висока честота на съпътстващи социални,емоционални и поведенчески нарушения.
Тези нарушения често се изразяват под формата на хиперактивност, невнимание, изолация, тревожност, чувствителност и плахост.
Децата с най-тежка степен на нарушението  може да изостават в социалното си развитие,както и да проявяват симтоми на ехолалия или да имат ограничени интереси.Те обаче се отличават от децата с аутизъм ,тъй като обикновенно показват привързаност,играят наужким и употребяват нормално жестове.Възможно е да имат леки отклонения в невербалната комуникация.Често е налице известна степен на загуба на слуха за високите честоти,но степента на глухота не е достатъчна за да обясни нарушението в развитието на речта.

 

Free business joomla templates