F80.0 Специфично разстройство на артикулацията

Специфично разстройство на развитието, при което употребата на речта е под нивото,съответно на умствената възраст на детето, но езиковите умения са в норма.

Налице е абнормно развитие,когато детето усвоява речта със закъснение или отклонение,което води до неправилна артикулация в детската реч и тя става трудно разбираема за околните.

Неправилната артикулация се характеризира с пропуски,замени или изопачавания на звукове и непоследователност при съчетано произнасяне на няколко звука- т.е. в едно звукосъчетание произнася фонемата,а при друго-не./дислалия/

Невербалният интелект е в норма.

Изключващи фактори:

-умствено изоставане

- неврологични и анатомични увреждания

-сензорни нарушения

 

Free business joomla templates