„Пресичане на средната линия“. Какво означава това?

crossing-midline-exercises-1

Средна линия наричаме въображаемата линия, която вертикално пресича тялото от главата до пръстите на краката. Тя „разделя“ тялото на две равни половинилява и дясна. До 3-4- годишна възраст децата трябва да са развили умения за пресичане на средната линия. За пример можем да използваме умението с дясната ръка да вземат играчка, която стои от ляво на тялото.

 

Човешкият мозък има две полукълба, които отговарят за различни дейности. Те се свързват чрез връзка, която позволява импулсите от едното полукълбо да преминат в другото, когато задачата изисква това. Ако детето няма развити умения за преминаване на средната линия на тялото, изпълнението на тези задачи е затруднено или невъзможно.

 

Малките деца често изглеждат така, сякаш не забелязват, че имат две ръце. Ако в заниманието им се нуждаят от двете си ръце, но не са развили уменията си да пресичат средната линия, ще видите, че държат едната си ръка настрани и боравят с тази, която се намира от страната на играчката.

 

Преминаването на средната линия, освен че заздравява връзката между полукълбата на мозъка, отговаря и за определянето на водеща ръка, за развитие на уменията за четене и писане в по-късна възраст, дори за възможността детето да развие умения за самообслужване и да извършва сложни двигателни действия.

 

Как да развием тези умения при децата?

 

 

При бебета:

 

По време на ежедневния масаж докосвайте последователно лявата и дясната ръка; левия и десния крак. След това имитирайте пляскане с ръце, като съберете ръцете на детето до средната линия. Внимателно доближете дясната ръчичка към срещуположното коляно и повторете с лявата ръка към дясното коляно

 

Когато детето ви може да стои седнало самостоятелно (около 6-ти месец), придвижвайте играчка пред него отляво надясно и следете за добро проследяване с очи. Поставяйте играчки вдясно/вляво. Предлагайте играчки на ниво на средната линия, така че детето да може да посегне и с двете си ръце.

 

При деца, които са се изправили

 

Изправете възглавница или друг предмет, който можете да използвате за параван. Последователно показвайте играчка отдясно, отляво или по средата. Детето ще я проследи с очи и ще се опитва да я хване.

 

Използвайте играчка количка за да предизвикате детето да преминава средната линия. Увлечени в бутането, те неусетно ще го направят.

 

При деца на възраст 2/3 години

 

При развитие на уменията за самообслужване (например обуване/събуване на чорапи) следете за използването на двете ръце.

 

Рисуването прав на дъска е чудесно занимание за развитие на координацията между полукълбата на мозъка

 

Играйте със сапунени мехури. В стремежа си да улови балончетата, детето посяга и преминава линията.

 

Катеренето е чудесно занимание за развитие на координацията. В тази игра е задължително да се редуват срещуположни крайници хващам се с ръка и срещуположен крак, издърпвам и повтарям с другата.

 

Развитието на уменията за пресичане на средната линия са ключови както за развитието на мозъка, така и за определяне на водещата ръка, правилния седеж, развитието на фината моторика,  за четенето и писането. Използвайте всички игри, за които се сетите, и не забравяйтепърво ДО средата на тялото и чак след това ПРЕЗ средата на тялото.

 

Огромен брой варианти на игри  и занимания за пресичане на средната линия можете да откриете в интернет: „crossing the midline”. Ако прецените, че имате нужда от помощ – обърнете се към ерготерапевт и логопед.

 

 

автор:

iva200

 

Ивелина Александрова-Ива

Имате въпроси? Пишете ми!

 

 

Free business joomla templates