Кога е най-добре да посетите логопед?

MP900446486Преди да заведете детето си на Логопед е добре да се запознаете с нормата за речево и езиково развитие за български език.Трябва да имате предвид, че тя не е статична и отклонение от шест месеца не е фатално.И все пак, добре е да се обърнете към специалист, ако:               

       - до тригодишна възраст детето Ви не говори.

  Ако в предучилищна възраст детето Ви :

   - има проблем с разпознаването  на цветовете и техните имена

   - не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу

   - не произнася правилно, пропуска или заменя някои звукове - с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, к, г, т, д, в, ф

   - се затруднява да изговаря многосрични думи - размества, пропуска или разменя сричките в думата

 

    - не подрежда правилно думите в изречението

    - се затруднява да разказва, спазвайки последователност

    - говори с дрезгав, прекалено тих или писклив глас

    - заеква

    - затруднява се да реже с ножичка и да подрежда пъзел /12 части/.

  Ако в начална училищна възраст детето Ви :

  - не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането.

  - проявява силен интелект, но сте забелязали дефицит на внимание/разсеяност,липса или много слаба концентрация/
 Това са най-подчертаните маркери за нарушения обект на логопедичната работа.    Специалист би могъл да Ви отговори на всички въпроси свързани с детския говор,нормата за развитие,както и да Ви посъветва за игри и други дейности,чрез които да подпомогнете езиковото и речево развитие на децата си.

Free business joomla templates