Специфични разстройства на развитието на речта и езика

Това са разстройства, при които нормалните закономерности на усвояване на езика са нарушени още от ранните стадии на развитие.Много е важно да се отбележи,че тези нарушения не се дължат на:

      - Аномалии в неврологичните функции

      - Аномалии в говорния апарат

      - Сензорни нарушения

      - Умствено изоставане

-         Въздействия на околната среда

За да може да се постави тази дигноза е важно да познаваме нормата за развитие на речта и езика.

Четири са основните критерии, по които се съди за наличието на клинично изразено разстройство:

               - тежест

-             - протичане

              - тип 

             -      придружаващи проблеми

Тежеста на протичане пряко зависи от момента, в който се поставя диагнозата,поради естествената тенденция към подобрение при по-големите деца.

Ако сегашното ниво на нарушение е леко,но има данни за тежка степен на нарушение в миналото, то по-вероятно е да имаме клинично изразено разстройство,а не вариант на нормата.Важно е да се има предвид,че отклонение от 6 месеца от нормата  е възможно и не е клинично.

Затруднение при поставяне на диагнозата би могло да представлява и диференцирането от умствено изоставане и глобална задръжка в развитието.

Диагнозата специфични разстройства на развитието означава, че имаме разстройство/специфично/,значително по-изразено от общото когнитивно функциониране.

Друго затруднение при диагностицирането е диференцирането от други вторични разстройства в следствие на сензорни,анатомични или неврологични увреди.

Logopedia.bg

 

Free business joomla templates