Бърз тест за сензорно интегративна дисфункция

sensory int

Сензорно интегративната дисфункция е нарушение, изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи.Тези сензорни системи отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото. Сензорната интеграция(СИ) е процес на възприемане, подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма. 

 

Този процес представлява превръщането на усещането във възприятие. Естественият процес на сензорна интеграция започва преди раждането и продължава през целия живот.

 

При повечето хора СИ се развива естествено и без особени усилия. За част от хората тя не се развива така успешно, както би трябвало, което води до дисфункция на сензорната интеграция.

 

 

Много от симптомите, описани по-долу, са част от нормалното развитие на децата в съответната възраст. Този бърз тест е ориентировъчен и не може да служи за поставяне на диагноза. Преди да започнете теста, задължително се уверете, че симптомите не са резултат от стила на родителство/отглеждане на детето. Ако наблюдавате няколко от тези симптоми при вашето дете, обърнете се към логопед специалист за детайлно обследване.

 

Бърз тест за сензорно интегративна дисфункция

 

Бебета и малки деца:

 

- Има проблем с храненето/включително избирателно хранене/

 

- Отказва да общува с други хора

 

- Има затруднения със заспиването или съня /времетаене/

 

- Проявява явен дискомфорт, когато го обличат, или дискомфорт при носене на дрехи

 

- Рядко играе с играчки, особено с тези, които изискват сръчност

 

- Има проблем с изместване на фокуса от един обект/дейност към друг

 

- Не забелязва, когато се е ударило /висок праг на болка/

 

- Не обича да го гушкат/съпротивлява се, ако някой го държи плътно до себе си

 

 - Не може спокойно да дъвче биберон, да слуша гласа ви или да играе с играчка/самостоятелно/

 

- Има нарушено равновесие и преценка за разположението на тялото му в пространството- често се удря в мебели/пада

 

 - Липса на бебешко бърборене, забавяне на проговарянето

 

- Изключително активно, непрекъснато движи тялото или крайниците си

 

 - Забавяне в пълзенето, прохождането, проговарянето

 

Предучилищна възраст:

 

- Има трудности в преминаването от пелени към гърне/тоалетна

 

- Свръх реакция от стимули като светлина, звук, допир

 

- Не разбира, че е било докоснато или се е ударило,  ако действието не е с много голяма интензивност

 

 - Има проблем с ученето и/или със задачи, изискващи фина моторика – рисуване с молив, обличане, завързване на връзки

 

- Изглежда неуверено при движение, тромаво

 

- Има проблем с усвояването на нови двигателни действия

 

- Често навлиза в личното пространство на другите и/или докосва всичко по/около тях

 

- Детето е в непрекъснато движение /тяло или крайници/

 

- Трудно създава приятелства. Агресивно или пасивно към околните

 

- Интензивно настойчиви, трудно се успокоява, труден преход

 

- Резки промени в настроението, неочаквани и непредизвикани изблици

 

- Изглежда слабо, предпочита дейности без движение

 

- Не разбира добре устни инструкции

 

- Речта е неразбираема

 

Училищна възраст:

 

- Прекалено чувствително към стимули – шум, светлина, допир

 

- Често става от мястото си, непрекъснато помръдва или се мести

 

- Изглежда притеснено/изнервено в час

 

- Лесно се изморява в час/на площадката/в междучасието

 

- Работи много бавно в час

 

- Има проблем с извършването или избягва задачи, свързани с фината моторика /писане, чертаене/

 

- Изглежда тромаво, често се препъва

 

- Има затруднения с ученето

 

- Предпочита агресивни игри /борба и т.н./

 

- Трудно създава приятелства/контакти

 

- Изглежда слабо, предпочита дейности без интензивно движение

 

- Трудно преминава от една задача към друга

 

- Обърква се при подобно звучащи думи, разбира погрешно въпроси или инструкции

 

- Трудности при четенето, особено на глас

 

- Липсва плавност при говорене, колебаещ се ритъм/мелодика

 

 

Превод и адаптация:

Ивелина Александрова - Ива

www.ivaaleksandrova.bg

 

Free business joomla templates