Сертификационно обучение за работа с Conners 3

conners3-icon-jpg-MRF6VS45На 17 и 18 октомври 2015г. OS България организира сертификационно обучение за работа с Conners 3. 

Conners 3 е рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието). Заедно с това той оценява разстройства с противопоставяне, отправяне на предизвикателства и разрушително поведение.

 

Conners 3 е предназначена за деца от 6 до 18 години и е разработена в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни нужди.

Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва формата за самооценка. Свързването на профилите от различните източници на информация се извършва с помощта на онлайн платформата www.examinea.com, която генерира графични доклади.

За допълнителна информация: http://www.osbulgaria.com/bg/

 

Free business joomla templates