Интензивно двудневно обучение за системата ПЕКС (PECS)

PECS Logo - Blue На 12-ти и 13-ти ноември 2015г. Карин дом организира интензивно двудневно обучение за системата ПЕКС (PECS). 

Това интензивно двудневно обучение е предназначено да научи участниците как правилно да прилагат Системата за общуване чрез размяна на картинки. ПЕКС (Picture Exchange Communication System - PECS) е система за езиково обучение, която се използва за бързо развиване на комуникативни умения при лица с ограничена функционална реч. PECS насърчава комуникацията в социален контекст, без да има нужда от продължително предварително обучение. Прилагането на PECS започва с учене как да се отправя спонтанна молба и продължава до обучаване в допълнителни комуникативни умения като отговаряне на въпроси и коментиране.

 

Допълнително предимство от използването на системата при малки деца с аутизъм и сходни състояния е високият процент деца, които развиват самостоятелна реч.

Обучението започва със запознаване с Пирамидалния подход към образованието (Pyramid Approach to Education), който разглежда ключовите компоненти в създаването на ефективна образователна среда. Прави се исторически преглед на програмите за езиково обучение при невербални лица наред с това как да направим обстановката богата на комуникативни възможности. 

В този курс участниците ще научат как да изпълняват шестте фази на PECS чрез демонстрации от презентаторите, видео примери и възможности за ролеви игри. 

В края на обучението участниците ще разбират как да прилагат PECS при лица с аутизъм, свързани нарушения в развитието и/или ограничени комуникативни умения.

Обучението ще се води от Лицензиран обучител - Елеана Логотети

Елеана Логотети e Образователен консултант на Пирамид за Гърция, оторизиран доставчик на обученията по PECS® и Пирамидален подход към образованието®

Сертификат и обучителни материали

 Официален PECS сертификат от Pyrami

 Оригинален Обучителен наръчник на PECS на английски език 

Комплект обучителни материали на български език

За кого е подходящо обучението:

Това обучение е подходящо за професионалисти и родители на деца и лица с аутизъм или сходни състояния.

В обучението могат да участват логопеди, специални педагози, психолози, общообразователни учители, социални работници, ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, родители, лични/социални асистенти, помощен персонал.

PECS може да се използва както при малки деца и ученици, така и при младежи и възрастни, които нямат развита функционална система за комуникация.

Вижте повече на https://karindom.org

 

Free business joomla templates