Игри за спазване на последователност

mosaic  Ние сме заобиколени от модели и редици, част от които дори не забелязваме в ежедневието си-плочките по тротоарите, карето по дрехите или откриването на номерата на сградите.Човешкият мозък се стреми към създаване на модели от момента на раждането като така осигурява натрупването на знания за околната среда, емоционалните и социалните връзки, пасивния речник и др. Способността за възпроизвеждане на редици стои в основата на бъдещите умения на детето в областите математика, писане и четене, представи за време и пространство.

Освен практическа подготовка за основните училищни предмети работата с модели и редици подпомага развитието на аналитичните представи у децата и им помага да откриват зависимостите между причина и следствие, както и да намират решения на различни проблеми. От друга страна, неспособността за следване на модел е предупредителен признак за най-разпространените нарушения при децата в начална училищна възраст.  Изследвания в областта на детското развитие недвусмислено говорят, че ако липсва връзка между това, което децата чуват и виждат - те не го запомнят.  Представяме ви най-лесните за изпълнение игри за развитие на уменията за спазване на последователност:

Игри с бебето

От момента на раждането можете да започнете с изграждане на умения за последователност:

- спазвайте режим на храненето на бебето

- пейте песнички в един и същи ред и то такива, при които текста се повтаря

- спазвайте последователност при масажа на бебето

- сричкувайте като пляскате с ръце

Игри с малките деца:

- конструктор: построите кула като спазвате определен модел-червено, жълто, синьо,червено. Попитайте детето какъв трябва да бъде следващия цвят във вашата кула.

- мозайка: създайте различни модели с помощта на мозайка. Защо не опитате да направите мандала?

- апликиране: нарисувайте няколко линии върху бял лист и залепете върху всяка от тях модел за следване-триъгълник, кръг, триъгълник..Обяснете принципа на спазването на модел/редица и насърчавайте децата да открият сами модела.

- низане: тази игра е любима на всички и е много лесна за изпълнение. Изберете макарони, дървени топчета, парченца от нарязани сламки, мъниста, дори различни видове зърнени закуски и помолете детето да измисли свой модел или вие му нанижете няколко парченца за начало.

- танци и игри навън: "Крачка след крачка, ляв след десен крак. Ръка напред, ръка назад, сега скочи и се завърти" - моделите са навсякъде, а могат да бъдат и изключително забавни. Измислете смешна последователност при ходене или скачане/танцуване-забавлението и овладяването на последователността са гарантирани!

- детски баскетбол: играе се с цветни, леки пластмасови топки. Правилата могат да включват поредност на цветовете на топките, последователност на играчите или на големината на топките и т.н.

Моделите и редиците не са само визуални. Можете да включите  и мелодии, частите на деня, дневен режим, сезоните, различни текстури...вариантите са безброй.

Освен тези базови игри, можете да комбинирате разбирането на последователност с всяко друго занимание-за развитие на  обща и фина моторика; изучаване на цветове, форми, текстури; звукови и сричкови модели; игри за опознаване на околния свят.

Приятна игра!

 

Автор: Ивелина Александрова - Ива

Логопедичен кабинет "Логопедика"

www.logopedika.eu

 

 

 

Free business joomla templates