Основни симптоми на детската речева апраксия

kidy

Речевата апраксия представлява сензомоторно нарушение, свързано с нарушено изграждане или с разпад на речевите праксисни функции(по Симонска М.). Определя се като придобита или апраксия на развитието, в зависимост от времето на появата. Речевата апраксия е нарушение, което може да се срещне във всички възрасти, но в тази статия ще се съсредоточим основно върху проявите на нарушението в детска възраст.

 

Речевата апраксия е моторно нарушение. Най-общо казано, това означава, че детето знае какво иска да каже, но не успява да координира добре органите и мускулите, които отговарят за произнасянето на думите.

 

Най-често срещани симптоми при детска речева апраксия са:

 

 

 

 

При много малки деца:

 

        ·         Липса на гукане и бебешко „бърборене“

 

        ·         Използва само няколко звука

 

·         Възможно е да има проблеми с храненето, особено при преминаването на твърда храна

 

·         Опростява думите до няколко звука

 

При по-големи деца:

 

·         Забавено езиково развитие

 

·         Артикулационни затруднения:

 

Замени, пропуски, добавяне на звукове, повторения,грешки при произнасяне на гласни

 

·         Несъгласуваност при артикулация

 

·         По-добра артикулация при повторна, отколкото при спонтанна реч

 

·         Характерна особеност представляват различните варианти на грешките и зависимостта на грешките от дължината и сложността на изказването.

 

Двигателни характеристики:

 

·         трудности при имитиране на артикулационни пози

 

·         затруднено преминаване от едно движение към друго

 

·         трудно начало на изказването

 

·         чести колебания

 

·         несигурност в изказването и поведение от типа „проба-грешка“

 

·         затруднена координация

 

·         забавено развитие на фината моторика

 

·         силно чувствителни или с намалена чувствителност в устната кухина

 

Симптомите на речевата апраксия при деца са близки до дислалия, фонологичен дефицит и дизартрия, затова е необходимо да се извърши изключително внимателна диференциална диагностика от логопед специалист. Задължително е да се направи преглед и при аудиолог за да се изключат слухови проблеми.

 

Free business joomla templates