Ръководство за управление на времето за ученици със специални образователни потребности

time 

Управлението на времето е предизвикателство за всички, но учениците със специални образователни потребности, дислексия, хиперактивност/дефицит на вниманието и езикови дефицити могат да срещат по-големи затруднения от другите деца в класа. Концепцията за времето, необходимo за изпълнението на дадена задача, е по-различна от способността на детето да разпознава часовника.

 

Много ученици със СОП познават часовника добре, но нямат добрe развити способности в индивидуалната преценка за време.

 

Управлението на времето е едно изключително важно умение, което е пряко свързано с успеха на децата в училище.

 

 

Като първа стъпка в овладяването на времето можете да използвате хартиени календари или да създадете ваш семеен календар и да го разпечатате.

 

1.Всички заедно

 

В училищна възраст децата вече имат представа за сезоните и тяхната последователност, както и за важните дати за членовете на семейството. Създайте календар, който използва тези базови опорни точки, като го надградите с точки за началото и края на учебната година, ваканциите, допълнителни занимания и др. Използвайте снимки, картинки, предмети и различни цветове за обозначаване на отделните периодиоцветете дните за почивка в зелено, натоварените със събития седмици в червено и т.н. Включете важните моменти за всеки член на семейството.

 

2. От голямо към малко

 

След като вече имате семеен календар, можете да създадете и по един отделен за всеки месец от годината. Месечният календар е на същия принцип като годишния, но в него можете да включите подробен разпис на всяка от седмиците. Когато се уверите, че детето вече е свикнало с идеята за календарите, направете дневен календар с разписание за всеки ден от седмицата. В дневния план можете да включите както режима на детето по часове, така и предложения за свободното му време.

 

3. Анализирай това!

 

За да имате успех в стратегиите за управление на времето, е важно детето да развие своя усет за време. Без правилен анализ на необходимите стъпки за изпълнение на задачата, за детето ще бъде много трудно да прецени колко време му е необходимо за нея. Използвайте игри като „Търсене на съкровища“ и „Добрият кмет“ за да развивате уменията на детето за анализ на задачите. Основните принципи в тези игри са:

 

- трябва да стигнеш от точка А до точка Б за определено време, като по пътя изпълниш определени задачи. Ако времето изтече преди да достигнеш крайната точка – започваш отначало.

 

Играйте заедно с детето и му демонстрирайте как анализирането на отделните стъпки от задачата предварително може да му спести ценно време!

 

4. Използвайте аналогови часовници

 

Аналоговите часовници за разлика от дигиталните показват видимо на децата как времето „върви“. Използвайте аналогов часовник във всяка стая, за да може детето да се ориентира колко време е използвало до този момент и колко му остава за да завърши задачата. Кухненските часовници/за измерване на времето за варене на яйца/ са друг лесен начин да покажете на детето колко време има като цяло за изпълнение на задачата.

 

5. Слушане на музика

 

Създайте плейлист с любимата музика на вашето дете, която е с продължителност 30 минути или 1 час. Необходимо е да слуша една и съща листа всеки ден, така постепенно музиката ще се превърне в своеобразен таймер – детето ще знае, че определена песен е в средата или почти в края на листата/времето.

 

Можете да използвате и тази апликация:   https://www.focusatwill.com

 

Освен различните стилове, включително класическа музика, която е особено подходяща за концентрация на вниманието, всяка листа е с продължителност от 60 минути.

 

6. Технологиите на помощ

 

За по-големите ученици, които използват компютър или смартфон, има десетки приложения за управление на времето. Част от тях имат минимални такси за използването им, но са много ефективни. Недостатък при тях е че са на английски език.

 

Rescue Time

 

Прекрасен помощник, който анализира времето, което прекарва детето Ви в различни сайтове; алармира при изтичане на срока за изпълнение на дадена задача; помага за премахването на разсейващите моменти и прави пълен анализ на времето и за какво е използвано.

 

Focus Booster

 

Апликацията подпомага концентрацията върху една задача, като следи времето за изпълнението. Подходяща е за всички, които са претоварени със задачи и не могат да се фокусират. Безплатно сваляне.

 

Mind42

 

Най-доброто безплатно приложение за създаване на мисловни карти. Мисловните карти са много подходяща стратегия за учене за ученици със СОП. Опитайте!

 

Free business joomla templates