Игри с ръце

many-paiИгрите с пръстите на ръцете подпомагат децата в изучаването на думите, цифрите, ритмите, движенията на животните, осъзнаването на частите на тялото, координацията и паметта. Предлагаме Ви малка колекция от любимите ни детски игри с пръстчета:

 

 

 

 

1. Малка къщичка

Къщичката малка - покривче с ръцете
като залъгалка -    въртележка с ръце
със прозорче -       кръстосваме показалците
и с вратичка  -       поставяме успоредно ръцете
гуши се в гората -  ръцете под бузката за спане
като малка птичка- кръстосват се длани за крила.
 
2.Строители
 

Всички деца са клекнали и постепенно се изправят, като показват движенията:

Тухличка по тухла,            (на всяка дума едната длан се поставя над другата)

къща построихме.

То-о-лкова широка,          (ръцете са встрани)

то-олкова висока.             (ръце - горе)

А коминче? А коминче?     (ръце на кръста, оглеждат се)

Още тухлички вземете      (навеждат се с ръце до пода)

и коминче построете!       (подскачат с ръце високо горе)

 

3. Да събудим пръстите

Палче, събуди се,
Показалчо, разсъни се,
хайде, Среден - стига спа,
ти, Безимен, не разбра.
Кутре, кутре, кутренце,
мое малко момченце,
хайде да си поиграем,
както ний си знаем.

Описание: Лявата ръка е във вертикално положение, като пръстите са леко разтворени. Показалецът на дясната ръка докосва последователно върха на всеки един от пръстите на лявата ръка, като го свива и след това пак го изправя. Следва смяна на ръцете, т.е. събуждаме пръстите на дясната ръка.

4. Песен за пчеличката


Кажи ми малка пчеличке,            (ръцете наподобяват летене)
кажи ми малка душичке,             (ръцете се прибират към гърдите)
накъде си летяла                        (пак летят)
и какво си видяла?                     (пръстите са свити пред очите наподобявайки бинокъл)

Видях конче хвъркато,                (пак летят)
видях рибка от злато,                (дланите са една до друга правят движение на плуваща рибка)
а в гората накрая,                     (с едната ръка се сочи надалеч)
къщичката на Зая!                     (с двете пръстчета се правят ушички на зайче)

С малко криво прозорче, (двете ръце са пред лицето като наподобяват двете крила на     прозореца)
с коминче и дворче,    (Коминче-с пръст се описва пушек; на дворче ръцете са отпред и правят кръг)
а в люлката близнаци,  (двете ръце са пред тялото и правят люлка)
дългоухи юнаци!           (пак уши на зайче)

 

5. Броилка

Пръстчетата се изправят при последователното броене:палец,показалец и т.н., като дланта е към детето.
Едно, две, три-имам пръстчета добри!
Четири, пет и шест-слушаха ме днес!
Седем, осем, девет, десет.Стой!

/при "стой"-обръщат ръчички с длани напред, със силно разперени пръстчета/

И отново ги преброй!

 

Free business joomla templates