Ехолалия при деца с аутизъм. Техники за работа у дома.

broken-communication 

Ехолалията представлява стереотипно повторение на фрази, думи или части от думи, изречения. Неврологичният механизъм на ехолаличното повторение е свързан с бавно, частично преработване и/или задържане на постъпващата информация по слухов път, в резултат на което се понижава скоростта на възприемането/разбирането на адресираната към лицето реч и възможността за адекватен вербален отговор.

 

Специалистите различават две форми на ехолалия: моментна и отложена.

 

Моментната ехолалия представлява незабавно повторение на фрази и/или думи веднага след като са чути. Много от децата с аутизъм преминават в процеса на усвояването на говоримия език през моментната ехолалия. Възможно е тя да не бъде преодоляна, а да стане част от начините по които комуникират със света.

 

 

При отложената ехолалия думата или фразата се повтаря с известно закъснение, като то може да варира от няколко минути до години. Понякога разпознаването на отложената ехолалия е особено трудно. Възможно е фразата да е била чута от детето много отдавна или в моментната и употреба да се вписва добре в диалога. Често децата използват текстове от реклами, повтарящи се изрази и фрази от ТВ предавания, части от приказки.

 

Повечето изследователи на проблема се обединяват около твърдението, че наличието на ехолалични изказвания при децата с аутизъм са добра предпоставка за появата на собствена реч.

 

Един от най-използваните методи за преодоляване на ехолаличните прояви при децата с аутизъм е създаден от McMorrow & Foxx и се нарича Cue-Pause-Point /Изказване-Пауза-Посочване/(свободен превод).

 

Важен момент в тази техника за работа е въвеждането на паузата. В най-опростения си вариант, който можете да опитате вкъщи, ще са ви необходими 30 въпроса и 30 карти за отговор.

 

1.    Създайте по 10 въпроса от всяка категория:

 

-  Идентификация /Как се казваш? Откъде си?/

 

-  Взаимодействие,отношение /Как си? Коя е любимата ти песен?/

 

-  Факт /От какво е направен портокаловият сок? и т.н./

 

За всеки въпрос направете карта с изображение на верния отговор.

 

Преди да започнете, се уверете, че въпросите, които сте подготвили, могат да бъдат задавани често, но лицето, за което са предназначени, не знае отговорите.

 

Задайте всеки от въпросите на детето, запишете отговорите и ги категоризирайте:

 

1·         Ехолалия /когато има повторение/

 

2·         Грешен отговор

 

3·         Верен отговор

 

4·         Няма отговор

 

 

Упражнения

 

Подготвителен етап

 

Задайте въпрос и отговорете като същевременно посочите верния отговор/карта/. Постепенно намалявайте даваните от вас отговори и изчаквайте детето да отговори на въпроса. Важно е да давате обратна връзка на детето, ако се е справило и е дало верен отговор, го похвалете, а ако не е дало верен отговор, кажете „опитай пак“.

 

Останете на този етап, докато детето не отговори вярно /с дума или посочване/ на 10 въпроса в рамките на три поредни упражнения. 

 

Втори етап. Въвеждане на паузата.

 

Подгответе 10 карти с въпроси от една категория и седнете един срещу друг. Уверете се, че сте на тихо и спокойно място, където никой няма да ви безпокои. Кажете на детето:

 

„ Аз ще ти задам няколко въпроса, а ти се постарай да ми отговориш по най-добрия начин“. Вдигнете показалеца си и леко изпънете ръка напред, така че пръста да се намира по средата между вас и детето, за да покажете, че искате „пауза/мълчание“.

 

В случаите, когато детето не слуша инструкциите, прекъсва задаването на въпроса или отговаря една секунда след края на въпроса – използвайте знака за пауза.

 

Въвеждането на паузата дава възможност на детето да осмисли информацията и повишава възможността за верен отговор.

 

Задайте въпроса и посочете картата с отговора. Ако детето не даде веднага верен отговор можете да го подканите с допълнителен въпрос „Какво има на картинката?“.

 

Скрийте картата с ръка и кажете верния отговор. Отново вдигнете ръката за знак „пауза“ и задайте същия въпрос. Посочете картата с верния отговор, въпреки че сте я покрили с ръка. Открийте картата и кажете верния отговор.

 

Останете на този етап, докато детето не успее да отговори на 10-те въпроса от категорията.

 

Трети етап. Намаляване на подкрепата.

 

Задайте въпрос от категорията, върху която сте работили досега, но не използвайте карти. Структурата на този етап изглежда така:

 

Знак за пауза – задаване на въпрос –изчакване на отговор – обратна връзка /„браво“ или „опитай пак“/

 

Четвърти етап. Проверка и потвърждение.

 

Задайте въпроси, които досега не са били част от упражненията, и наблюдавайте отговорите. Игнорирайте ехолаличните прояви и настоявайте с допълнителен въпрос да получите отговор, като използвате и знака за пауза, ако е необходимо. 

 

 

Източници:

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov Cues-pause-point language training: teaching echolalics functional use of their verbal labeling repertoires. M J McMorrow, R M Foxx, G D Faw, and R G Bittle

2. http://www.autism-help.org

3. http://www.iidc.indiana.edu

 

Free business joomla templates