Скала за психомоторно развитие

skalaНай-честото притеснение на родителите е дали детето им се развива нормално. Някой прохождат по-рано, други проговарят по-късно, всички те са различни и следват свой собствен път на развитие. С тази скала, бихме искали да ви дадем ориентир за развитието на детето. Имайте предвид, че малки разлики в развитието са нормални. В случай, че забележите голямо отклонение-обърнете се към специалист. Психомоторното развитие на детето по следните параметри:

двигателни функции (д)

зрително-моторна координация (к)

езиково развитие (е)

социално развитие (с)


Развитието на детето се проследява в месеци (до 30-ти месец) и в години.

 

 

 

1-ви месец

 •  вдига глава от време на време от установено положение - (д)
 •  легнало по корем, вдига глава от време на време като леко я поклаща -(д)
 • легнало по корем извършва движения, наподобяващи пълзене - (д)
 •  реагира на шума от звънец - (к)
 •  следи за кратко време предмет - (к)
 •  фиксира погледа си върху познато лице - (к)
 •  стиска пръста, който му подават - (д)
 •  издава леки гърлени звуци - (е)
 •  престава да плаче, когато са доближат до него или му се говори - (с)
 •  прави движения, наподобяващи смучене преди кърмене - (с)

2-ри месец

 •  държи добре изправена главата си за кратко време - (д)
 •  легнало по корем повдига глава и рамене - (д)
 •  легнало на гръб задържа главата, когато се опитват да го изтеглят чрез подкрепа - (д)
 •  следи с очи лицето, което се движи в стаята - (к)
 •  следи хоризонтално движението на предмет от едно положение до друго до 180* - (к)
 •  реагира с мимика при приближаване на познато лице до него - (с)
 •  обръща се от страна на гръб - (д)
 •  издава повече звуци, предимно гласни - (е)
 •  престава да се движи или обръща глава, когато му говорят - (с)
 •  усмихва се на познати лица - (с)

3-ти месец

 •  поддържа главата си добре изправена - (д)
 •  ляга по корем и се опира на предлакътниците - (д)
 •  гледа куб поставен на масата - (к)
 •  държи здраво дрънкалката и я разклаща с резки неволеви движения – k
 •  върти глава, проследявайки движението на даден предмет - (к)
 •  усмихва се в отговор на усмивка - (с)
 •  сграбчва чаршафа и го тегли към себе си - (д)
 •  вика, продължителна вокализация - (е)
 •  оживява се при появата на биберона или при приготовление за сучене –с
 •  играе с ръцете си и ги разглежда - (с)

4-ти месец

 •  лежи по корем и държи краката си изтегнати - (д)
 •  лежи по гръб и повдига главата и раменете си при подкрепа - (д)
 •  поставено пред масата опипва края и - (к)
 •  гледа предмет (бонбон) поставен на масата - (к)
 •  легнало по гръб започва движения, опити за придвижване - (к)
 •  легнало по гръб разклаща дрънкалката, която е в ръката му и започва да я разглежда - (к)
 •  открива лицето си от чаршафа - (д)
 •  издава звуци, когато някой му говори - (е)
 •  смее се с глас - (с)
 •  обръща глава към този, който го вика - (с)

5-ти месец

 •  седи с леко придържане - (д)
 •  легнало по гръб прави движения да се освободи от пречещата му завивка - (д)
 •  хваща кубче или предмет при допир - (к)
 •  държи предмет поставен в ръката му и гледа друг - (к)
 •  протяга ръка към подаден предмет - (к)
 •  усмихва се пред огледало - (с)
 •  придърпва дрънкалката, паднала до ръката му - (д)
 •  издава радостни звуци - (е)
 •  открива се с движения, подобни на каране на колело, хваща се за бедрото или коляното - (с)
 •  смее се и вокализира, манипулирайки с играчките - (с)

6-ти месец

 •  изправено понася част от теглото си - (д)
 •  легнало по гръб издърпва кърпата поставена на главата му - (д)
 •  вдига предмет от масата, гледайки го - (к)
 •  държи 2 кубчета по 1 във всяка ръка и гледа трето - (к)
 •  седнало, хваща с ръка предмет, разклатен пред него - (к)
 •  удря върху масата или я търка с лъжицата - (к)
 •  може да седи продължително време с подкрепа - (д)
 •  търкаля се - (д)
 •  хваща краката си с ръце - (с)
 •  различава познати от непознати лица - (с)

7-ми месец

 •  седи кратко време без опора - (д)
 •  седнало с опора маха кърпата поставена на главата му - (д)
 •  хваща 2 кубчета по 1 във всяка ръка - (к)
 •  взема бонбон, загребвайки го - (к)
 •  хваща и повдига чашата за дръжката - (к)
 •  протяга ръка към огледалото и гали своето изображение - (с)
 •  премества своите играчки от 1 ръка в друга - (д)
 •  вокализира срички - (е)
 •  слага своите крачета в устата си - (с)
 •  може да яде гъста каша с лъжица - (с)

8-ми месец

 •  повдига се от седнало положение, когато го придържат - (д)
 •  легнало по корем маха кърпата поставена върху главата му - (д)
 •  взема трето кубче оставяйки едно от двете, което вече е държало - (к)
 •  хваща бонбон с помощта на палеца - (к)
 •  търси падналата лъжица -(к)
 •  изследва звънеца с интерес - (с)
 •  обръща се от гръб по корем - (д)
 •  участва в играта "криеница" - (е)
 •  играе като хвърля предметите на земята - (с)
 •  забавлява се като удря два предмета един в друг - (с)

9-ти месец 

 •  задържа се право с опора - (д)
 •  седи без подкрепа и маха кърпата поставена върху главата му - (д)
 •  повдига преобърнатата чаша и намира скрития предмет - (к)
 •  хваща бонбон между палеца и показалеца - (к)
 •  привлича предмет към себе си като използва помощна връвчица - (к)
 •  звъни със звънчето - (с)
 •  опитва се да ходи при подкрепа подмишниците - (д)
 •  казва думи от 2 срички - (е)
 •  реагира на някои познати думи - (с)
 •  прави жестове изразяващи "благодаря ", "браво", "довиждане"

10-ти месец

 •  изправено с опора повдига единия си крак - (д)
 •  открива играчка под кърпа - (д)
 •  поставя кубче в чашата след показ без да го изпусне - (к)
 •  търси бонбон с пръсти в чашата - (к)
 •  издърпва кръкче от поставка - (с)
 •  търси топчето на звънеца - (с)
 •  само се изправя - (д)
 •  повтаря чут звук - (е)
 •  разбира забраната и спира действието по нареждане - (с)
 •  пие от чашата или от каната - (с)

12-ти месец

 •  върви с помощ като го придържат за ръка - (д)
 •  взема трето кубче, гледайки тези, които вече държи - (к)
 •  пуска кубче в чашата - (к)
 •  имитира шума на лъжицата в чашата - (к)
 •  нанизва кръгчето на поставката - (к)
 •  след показ започва слабо да драска - (к)
 •  изправено се навежда, за да вземе играчката - (д)
 •  казва 3 думи - (е)
 •  извършва дадени действие по нареждане - (с)
 •  повтаря действия, които го карат да се смее - (с)

15-ти месец

 •  ходи само - (д)
 •  строи кула от кубчета - (к)
 •  пълни чашата с кубчета - (к)
 •  пуска топче в бутилка - (к)
 •  по инструкция нанизва кръгчето на поставката - (к)
 •  драска върху лист по инструкция - (к)
 •  катери 4 стъпала - (д)
 •  казва 5 думи - (е)
 •  показва с пръст това, което иска - (с)
 •  пие само от чаша - (с)

18-ти месец

 •  докосва балона с крак - (д)
 •  строи кула от 3 кубчета - (к)
 •  обръща страници от книга - (к)
 •  бързо изсипва топчето от шишето - (к)
 •  поставя на мястото кръгчето, когато някой обърне поставката - (к)
 •  наименова 2 изображения или посочва 2 изображения - (е)
 •  изкачва стълбата само като се придържа - (д)
 •  казва най-малко 8 думи - (е)
 •  служи си с лъжица - (с)
 •  пита за гърнето, може да се задържа - (с)

21-ви месец

 •  рита топката след показ - (д)
 •  строи кула от 5 кубчета - (к)
 •  прави "влакче" от кубчета - (к)
 •  по инструкция поставя кубчетата на 3 различни места - (с)
 •  поставя квадрат на мястото му в дъската - (с)
 •  посочва 5 части от тялото върху кукла - (е)
 •  слиза от стълбата чрез придържане - (д)
 •  свързва 2 думи - (е)
 •  иска да пие и да яде - (е)
 •  подражава простите действия на възрастния - (с)

24-ти месец

 •  рита топка по инструкция - (д)
 •  строи кула най-малко от 6 кубчета - (к)
 •  опитва се да прегъва листа на 2 - (к)
 •  имитира една черта - (к)
 •  поставя 3 парчета върху дъската - (с)
 •  именова 2 или показва 4 изображения - (е)
 •  качва се и слиза само по стълбата - (д)
 •  съставя фрази от повече думи - (е)
 •  наименова се с презимето си - (е)
 •  помага при подреждане на нещата му - (с)

30-ти месец

 •  опитва се да стои на един крак - (д)
 •  строи кула от 8 кубчета - (к)
 •  построява по модел мост от 3 кубчета - (к)
 •  имитира вертикална и хоризонтална линия - (к)
 •  слага на място 3 фигури при обърната дъска - (к)
 •  наименова 5 или показва 7 изображения - (е)
 •  може да носи пълна чаша с вода без да я разлее - (д)
 •  употребява "Аз" - (е)
 •  обува обувките си - (с)
 •  не се изпуска през нощта - (с)

3 години

 •  построява мост от 5 кубчета
 •  съединява пъзел от 2 части
 •  сравнява 2 линии
 •  копира кръг
 •  изпълнява 3 действия по инструкция
 •  повтаря 6 срички

4 години

 •  копира квадрат
 •  сгъва лист по диагонал
 •  описва картина
 •  изпълнява 5 инструкции
 •  повтаря 3 цифри
 •  познава думи изразяващи действие

5 години

 •  строи стълба от кубчета
 •  възпроизвежда сложна фигура
 •  прави пъзел от 4 части
 •  различава сутрин от вечер
 •  повтаря срички
 •  изброява 4 кубчета

6 години

 •  построява стълба от кубчета след скриване на модела
 •  прерисува ромб
 •  оформя човешка фигура ор отделни части
 •  изброява кубчетаТази таблица е информативна и позволява да се проследи развитието на детето от раждането до 6 годишна възраст. При всяко дете трябва да се отчитат индивидуалните особености. Ако намирате голямо несъответствие между посоченото тук и уменията на вашето дете се консултирайте със специалист - лекар, психолог, логопед, специален педагог

Автор на скалата : http://www.iisupport.org

 

Free business joomla templates