Мултисензорен подход при преподаване на деца с дислексия

В този уебинар ще видите практически насоки за успешно преподаване на деца с дислексия.

Free business joomla templates