DSM - V & ADHD

Какви са промените в DSM - V относно нарушението дефицит на вниманието и/или хиперактивност.? Ще научите в това видео:

Free business joomla templates