Дефицит на вниманието и/или хиперактивност в детска възраст – 1 част

ADHDДефицит на вниманието и/или хиперактивност е едно от най-честите нарушения в детска възраст. Според официалната статистика на националната здравна служба в САЩ за 2011г.броят на децата /3г. – 17г./ с това нарушение достига 8.4 % от популацията, което в цифри е 5.2 милиона деца. Симптомите на нарушението дефицит на вниманието и хиперактивност, познато и като хиперактивност и/или дефицит на вниманието/ХАДВ/, включват

дефицит на вниманието и/или хиперактивност и импулсивност. Голяма част от децата проявяват тези характеристики в различните етапи от развитието си, но за да се установи нарушение е необходимо симптомите да продължават повече от шест месеца, развитието на децата да не съответства на календарната възраст, проявите на нарушението да не се дължат на лошо възпитание или обучение, симптомите да се проявяват още в предучилищна възраст.

1.Какви са основните причини за появата на нарушението?

Точните причини за появата на това нарушение все още не са изяснени докрай.

Изследователите са установили, че ХАДВ е комплексно нарушение с генетично унаследено отклонение в системата за пренос и контрол на невротрансмитерите, които са отговорни за зоните на вниманието в мозъка. Едно от последните проучвания в областта търси връзката между увреждането на ген DRD4, който е отговорен за нивата и разпространението на допамин в мозъка и появата на ХАДВ. Допаминът е важен невротрансмитер, който участва в регулацията на съня, настроението, вниманието и ученето.

Обичайните рискови фактори по време на бременност – тютюнопушене, прием на алкохол и различни лекарства, заболявания на майката по време на износването на плода-биха могли да включени и в списъка с рисковете за поява на това нарушение.

Някой от изследoвателите смятат, че децата родени преждевременно или родените с по-ниско тегло са в по-голям риск за поява на ХАДВ.

Наличието на токсини и пестициди и/или други отровни вещества в околната среда също могат да бъдат определени като рисков фактор за появата на нарушението.

В момента няма категорични научни данни, че оцветителите и различните добавки в храната причиняват или засилват ХАДВ, въпреки това има изследвания, според които консервантите, изкуствените ароматизатори и оцветители в храната имат отношение към силата на проявата на симптомите при деца с ХАДВ.

Има данни, че „ децата чувствителни към нивото на бялата захар в храната и напитките“ и диагностицирани с ХАДВ се повлияват положително при ограничаване на количеството поета захар, както и на нейните изкуствени заместители.

2. Варианти на нарушението

Специалистите определят три различни подтипа на ХАДВ:

- Комбиниран подтип: включва както дефицит на вниманието, така и хиперактивност и импулсивност.

- Предимно дефицит на вниманието

- Предимно хиперактивност/ импулсивност

 

3. Основни симптоми на нарушението

Специалистите разграничават три основни категории симптоми: разсеяност /невнимание/, хиперактивност и импулсивност.

Децата с хиперактивност и/или дефицит на вниманието могат да демонстрират някой или всички от тези симптоми:

 • Трудно обръщат внимание на детайлите и често правят грешки по невнимание в училище или в други организирани дейности.
 • Когато правят нещо са рахвърляни или невнимателни.
 • Лесно се разсейват от стимули, на които другите деца не обръщат внимание. Например, могат да прекъснат работата си за да се заслушат в обичайни, ежедневни шумове или за да се вгледат в обичайна, ежедневна дейност.
 • Невъзможност да задържат вниманието си върху задача или дейност.
 • Трудно задържат вниманието си при изпълнението на домашни или друга поставена им задача, която изисква концентрация.
 • Често минават от една недовършена задача към друга, която също не завършват.
 • Често забравят ежедневни дейности като миенето на зъбите, среща с приятели и др.
 • Когато разговарят често променят темата, не слушат за какво се говори или не могат да си спомнят за какво е ставало въпрос- минута след края на разговора.
 • Често не спазват правилата при групови игри.
 • Симптомите на хиперактивност могат да бъдат диагностицирани в много ранна възраст и обикновенно включват:
 • Нервничене, не могат да застанат спокойно седнали на стол.
 • Често стават от стола или обикалят наоколо.
 • Бягане или катерене, когато е неуместно в ситуацията.
 • Имат затруднения да играят спокойно или да участват в „тихи игри“.
 • Винаги са в движение.
 • Често говорят прекалено много. 

 Симптомите на хиперактивност  могат да варират с възрастта и етапите на развитието на децата.

Симптомите на импулсивност включват:

 • Нетърпение.
 • Трудности при изчакването на време за отговор.
 • Бърз отговор, преди да са чули края на въпроса.
 • Трудно изчакват реда си при групови игри.
 • Иницииране на разговори в неподходящо време.

Импулсивноста може да доведе до често събаряне на предмети или сблъскване с хора на улицата. Децата с ХАДВ могат да извършват потенциално опасни дейности, без да отчетат възможния риск – например като се изкачат високо върху обект, който е нестабилен.

Много от изброените симптоми се случват на всички деца и са част от тяхното израстване. За възможно нарушение говорим, когато тези симптоми са по-силно изразени при детето, отколкото при връстниците му, както и в случаите, когато наличието на тези симптоми пречи на нормалното функциониране и общуване на детето.

 

Използвана литература и източници:

1.http://www.nimh.nih.gov

2.http://www.cdc.gov

3.Parent and Teacher Ratings of ADHD Symptoms: Psychometric Properties in a Community-Based Sample, Journal of Clinical Child Psychology Volume 20, Issue 3, 1991

 

 

Free business joomla templates