Стратегии за учене при деца с дислексия

disleksia - logopedia.bgНяма две еднакви деца с дислексия. Проявите на нарушението са различни, затрудненията при преработката на информацията могат значително да варират - съответно и стратегиите за учене следва да бъдат различни.Често, в процеса на обучение на деца с дислексия, се стига до взаимни обвинения между родители и преподаватели и търсене на вина за несъответстващите резултати и възможностите на детето. Дислексията не е резултат от лошо обучение или възпитание, нито е в резултат на мързел, недостатъчно учене или нежелание за развитие.

Характерните трудности, които срещат децата с дислексия не се преодоляват с повече повторения на учебния материал – те имат нужда от различен подход в обучението си, базиран на техните силни страни.

Съществуват много различни стратегии, които могат да бъдат използвани от преподавателите, които обучават деца с дислексия.Голяма част от тях биха били от полза и за останалите ученици в класната стая.


Полезни насоки за учителите и родителите на деца с дислексия

В клас:

- Започнете с кратко резюме на урока и направете кратко обобщение в края на часа.Това ще подпомогне запаметяването на най – важните точки от урока.

- Когато е зададена домашна работа е важно да се провери дали детето правилно записва точно какво се изисква. Уверете се, че детето е взело необходимите материали от училище преди да тръгне за дома.

- Помолете детето да запише телефонните номера на някои свои съученици, така че, ако има съмнения дали правилно е разбрало задачите за домашна да може да ги провери.

- Не давайте устно задачите за домашна работа – уверете се, че детето има списък със задачите си.

- Насърчавайте добри организационни умения чрез използването на папки и разделители, за да улесните работата на детето

- Оформете задачите на части, не подавайте цялата задача наведнъж.

- В случай, че дефицитът е по–скоро зрителен, намалете преписването от дъската или учебника до минимум.

- Сложете детето близо до класния ръководител, така че учителят да е на разположение за помощ, ако е необходимо, или до друго дете, което да го подкрепя и да му помага.

Преписване от дъска:

  -  Използвайте различни цветни тебешири/маркери за всеки нов ред, а ако има много писмена информация на дъската – подчертавайте най–важното с различни тебешири/ маркери.
  -  Уверете се, че написаното е добре разположено на дъската.
  -  Оставете написаното на дъската достатъчно дълго -  за да има възможност детето спокойно и без да бърза да препише информацията.

Четене:

- Структурирана схема за четене, която включва повторение и въвежда бавно новите думи е изключително важна. Това позволява на детето да развие увереност и самочувствие, когато четете.
- Текстовете за четене следва да бъдат достъпни и предварително подготвени с малко по – голямо междуредово пространство, по – голям шрифт и по – голямо разстояние между буквите.
- Не подлагайте детето с дислексия на изпитанието да чете пред целия клас. Като алтернатива можете да му предоставите текст, който да бъде подготвен предварително и когато детето е уверено, че познава текста добре, можете да го помолите да го прочете пред класа. 

- Използвайте картини за онагледяване на текста.

- Никое дете не трябва да бъде лишено от удоволствието на четенето, дори ако то не може да го декодират изцяло.

- Не забравяйте: четенето трябва да бъде забавно!

Писане:

    Много от обичайните похвати, използвани в класната стая за ограмотяване не помагат на детето с дислексия

- Представете буквите и техните части по – различен начин: можете да направите буквите от пластилин или солено тесто, да направите частите на буквата от различни материали и след това да ги сглобите.

- Представете една седмица по–рано думите, които ще бъдат изучавани за писане.

- Използването на различни форми и цветове биха били от полза за разграничаването на сходни по външен вид букви.

- Не забравяйте, че лош правопис не е признак на ниска интелигентност.

Математика:    

- Математиката използва свой собствен език и символи, затова и много често децата с дислексия срещат трудности в овладяването на аритметичните операции.

- Уверете се, че думата, с която изразявате математически операции е разбрана и ясна като понятие.

- Използвайте различни синоними на действието и задавайте задачата по–различен начин: сборът, събирането, сумата от, плюс

-  Децата с дислексия могат да имат проблеми със задачи, които изискват няколко стъпки за решението си – разделете задачата на отделни действия.

- Изграждайте навици у детето за проверка на решението на задачата.

- Представянето под формата на картина на отговора може да улесни проверката на задачата.

- Насърчавайте учениците да вербализират и да представят на глас всяка стъпка от решението на задачата.

- Позволете на детето с дислексия да използва калкулатор за проверка на отговорите. Уверете се, че напълно разбира как да го използва.

- Поставете ключовите думи и символи, които трябва да се използват, в таблица и я закачете за вътрешната страна на работната тетрадка.

- Повтаряйте математическия речник непрекъснато, като използвате мулти сензорни или двигателни методи.

Оценка на работата:

- Изберете молив или друг цвят, различен от червено, когато преглеждате работата на дете с дислексия. Една покрита с червено тетрадка може да бъде силно обезкуражаваща.

- Вписвайте положителните оценки и предложете устно на детето възможностите да подобри работата си.

- Внимателното проследяване на дефицитите в началото на годината ще ви помогне да откриете най–добрия метод за преподаване на детето с дислексия.

Представяне:

Способността на детето с дислексия да напише мислите и идеите си е доста по-различна от нивото на информация, което детето може да даде устно.

- Бъдете готови да приемете словесни описания като алтернатива на писмените описания, ако е необходимо.

 Алтернативни начини за представяне:

- Позволете използване на компютри за текстообработка.

- Аудио запис на уроците, които могат да бъдат дадени на детето за ползване у дома.

- Повече време за изпълнение на задачата, защото едно дете с дислексия се нуждае от повече време: за четене, планиране, пренаписване и редактиране на неговата работа.

-  За едно дете с дислексия усещането, че е "различно" може да бъде много стресиращо и необходимостта от работа с логопед в помощ на развитието на неговите умения може да се приеме много емоционално.Някои специализирани методи могат да бъдат включени в клас, така че всички деца да могат да се възползват от тях, като по този начин намалим чувството за "разлика".

- Използването на „мисловни карти“ като метод на представяне на информацията е подход, който дава добри резултати в предучилищна и училищна възраст.

- Мулти сензорни и двигателни методи за представяне на информацията ще подобрят значително резултатите на ученика с дислексия.

За да бъде успешна една стратегия за учене на дете с дислексия, в нейното създаване и изпълнение е необходимо да участват както преподавателите и специалистите логопеди, така и родителите!

 

 

Free business joomla templates