Детският слух

hearcall1Слухът е едно от петте сетива и представлява способността за възприятие на звуци посредством ухото.Наличието на слух е едно условията за появата и развитието на речта при децата.Счита се, че детето притежава недоразвито (първично) чуване от двадесетата седмица на бременността. Чуването се развива напълно до раждането. Бебетата са в състояние да чуват звуци, идващи извън тялото на майката, като при това чуват нискочестотните звуци много по-добре от високочестотните.

Ориентировъчни етапи на развитие на слуха при бебетата през първата година:

 

0-4 месеца
Бебето се стряска от внезапни или силни звуци. Започва да определя посоката на звука с очи или движение на главата.При силен звук (пляскане с ръце) детето реагира с потрепване на клепачите или стряскане,съпроводено с плач.

4-6 месеца
Показва интерес към различните звуци. Опитва се да произвежда собствени звуци. Разпознава познати гласове.

6-12 месеца
Гука. Започва да разбира прости думи като “мама” и “чао”. Може да следва прости напътствия.

Реагира на слаби звуци и локализира посоката, от която идват.Децата с нормален слух могат да различават реч на техния роден език от тази на чужд.

Специализиран преглед се налага в случаите, когато наблюдението на детето показва, че е вероятно да има проблеми със слуха. При здравите деца без рискови фактори в развитието е достатъчно наблюдението от педиатър.При новородените и кърмачетата слухът се изследва по 2 основни начина: чрез измерване на отоакустични емисии и откриване на реакции от мозъчния ствол.

Как можете да проверите сами състоянието на слуха на своето дете?

Съществуват няколко въпросника, които бихте могли да използвате сами за проверка на слуха на детето.Важно е да имате предвид, че те са само за ориентир и че нямат реална изследователска тежест, но биха могли да Ви насочат към изследване на слуха на детето при специалист!

 Адекватно изследване на слуха се извършва от оториноларинголог!

Въпросник на др.Руев „Чува ли моето дете“

Отговорите са „ДА“ и „НЕ“

Месец-месец и половина

 • Показва ли Вашето дете променено поведение (напр. плач, смях, отваряне и затваряне на очите), ако се сблъска с внезапно появяващи се шумове?
 • Реагира ли Вашето дете на музика или на думи от страна на родителите?
 • Заслушва ли се Вашето дете при щракване с пръсти и/или шумолене с шумоляща хартия на около 20 см. разстояние от ухото?
 • Търси ли Вашето дете с движения на очите произхода на близки шумове?
 • Започва ли Вашето дете при случай да гука?

Трети-четвърти месец

 • Обръща ли Вашето дете глава в посока на източника на звука?
 • Чули ли сте Вашето дете от време на време да се смее?
 • Събужда ли се Вашето дете в полусън, когато някой влиза в стаята или пристъпва към креватчето?
 • Опитва ли се Вашето дете да говори с Вас на своя си "бебешки език"?
 • Показва ли лицето на Вашето дете реакции в отговор на думи, но без да Ви вижда?

Шести-седми месец

 • Реагира ли Вашето дете на музика от радио, телевизиия и т.н.?
 • Бърбори ли с няколко разбираеми звуции Вашето дете и намира ли някакви думи с повече от 1 сричка?
 • Използва ли Вашето дете гласа си за да привлече внииманието върху себе си?
 • Показва ли Вашето дете ясно неспокойство при среща на непознати шумове?
 • Забелязва ли Вашето дете разговорите между други лица?
 • Реагира ли Вашето дете на шумове извън стаята, в която се намира в момента?

Десети-дванадесети месец

 • Разбира ли Вашето дете изказаните забрани? (напр. Не-не!, Стой! и т.н.)
 • Следва ли Вашето дете подканата да извърши нещо?
 • Реагира ли вашето дете на музика, търсейки източника на звука?
 • Реагира ли детето Ви, ако на метър от него се шепти?
 • Говори ли Вашето дете разбираемо две или повече думи?
 • Възпира ли Вашето дете своите бъбриви монолози като израз на доволство, ако се намира само в стаята?

Втора година

 • Следва ли Вашето дете една шептяща или тихо изговорена подкана да покаже част от тялото (напр. нос, очи, крак и т.н.)?
 • Реагира ли Вашето дете правилно на шептяща подкана до ухото да повтори една дума, да вземе една играчка и т.н.?
 • Разпознава ли Вашето дете познати шумове? (напр. колата на татко, самолет, животински звуци и т.н.)
 • Може ли Вашето дете вече на свой „език" да „разговаря" с другите деца?
 • Чува ли Вашето дете бръмченето на комарите?

Четвърта година

 • Погрешно ли разбира Вашето дете нареждания, ако не може да види устата на говорещият?
 • Имате ли впечатлението, че Вашето дете разбира трудно нормално изговорените думи и загубва своята концентрация при слушане?
 • Изключено ли е вашето дете от другите деца при игра, поради факта че не достатъчно се включва говоримо в тях?
 • Трудно ли намира контакт Вашето дете с други деца при игра, предпочитайки да играе само?

Съвети:

1.При всяко съмнение за слуха на детето се обърнете към неговият педиатър или проведете изследване на слуха при специалист оториноларинголог.

2.Стимулирайте слуха на детето, чрез подаване на нови стимули:говорете му, пейте детски песнички; обяснявайте звуците, които чувате/ кола, лай на куче, трамвай, пералня/

3.Имайте предвид, че адекватната, специализирана помощ на деца с увреден слух, преди навършването на 6 месеца, осезаемо подобрява развитието на речта и езика.

Използвани материали:

1.http://www.rouev-orl.com: тест на др.Руев

 

Free business joomla templates