Трудната математика

numЗатрудненията в овладяването на математическите умения се отнасят към специфичните обучителни трудности.Терминът, който логопедите използват е дискалкулия.За дискалкулия говорим, когато нивото на математическите умения е под очакваното за възрастта на детето и неговото интелектуално, езиково и моторно развитие.

Най – често това нарушение се открива и диагностицира в начална училищна възраст, но има индикации за възможната му поява и в много по – ранна възраст.На какво да обърнем внимание:

 

 

 

 

- Трудно се ориентира в пространството и има затруднения в разбирането на преди/след и чувството за време

- Трудно разбира и възприема лява и дясна страна

- Среща затруднения при определяне на посока : отпред,отзад, ляво, дясно, под, над

- Трудно разбира последователност: „ Първо ми дай книгата, след това ела на дивана“

- Трудно разбира задачи, които му се казват устно, изискват последователност или следване на алгоритъм

- Има трудности при пространственото манипулиране с предмети

- Не може да копира форми или линии

 

В първи клас среща трудности като:

- Изписването на сходно изглеждащи цифри: 6/9; 2/5

- Броене от средата на редицата: от 3 до 8, от 5 до 10, от 17 до 9

- Има трудности при четенето на числа и/ или четенето и разбирането на словесни задачи

- Много силен или много слаб натиск върху листа

- Изписването на числа и цифри в рамките на квадратчето на листа е затруднено

- Трудно писане на числа под диктовка, особено, ако не са поред

- Боравенето с математически символи/ +, -, =,<,>/ е затруднено

- Не разбира словено зададените задачи и аритметичните операции: събиране, изваждане

- Трудно овладяват разбирането на часовника, година, месец, седмица, ден, час, минута, секунда

- Трудно боравят с пари и особено с монети

 

Съвети:

1.В случай, че забелязвате някой от изброените трудности в ежедневието и учебният процес на детето – обърнете се към логопед за детайлна диагностика.

2.В ранна детска възраст обърнете внимание на ориентацията в пространството, разбирането на предлози и посоки спрямо тялото/отпред, отзад/.

3.Рисувайте и прерисувайте фигури, обърнете внимание на понятията за време: сутрин, обед, вечер, преди, след, вчера, днес и утре.

4.Използвайте предмети, с които да подпомогнете броенето и разбирането на числата

 

Free business joomla templates