Скрининг тест за Аутизъм

Autism-brain-leadНа втори aприл отбелязваме международния ден за повишаване на информираността за Аутизма.

Аутизмът е състояние, с което в световен мащаб се диагностицират 1 на всеки 100 деца. Нарастващия брой деца диагностицирани с генерализирано разстройство на развитието се дължи до голяма степен и на повишаването на информираността сред терапевтите и здравните работници, както и на усъвършенстваните инструменти за диагностика.

От скоро българските терапевти се радват на адаптирана версия на един от инструментите за оценка M-CHAT. Въпросникът служи за оценка на риска и е предназначен за деца до три годишна възраст.

Българската му версия дължим на Севджихан Еюбова, Стела Железова и Неда Лозанов. Родителската част от въпросника съществува и под формата на мобилно приложение.

 http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2018/03/M-CHAT-R_F_Bulgarian.pdf

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eubova.mchat&hl=bg 

 

Free business joomla templates