Алтернативни и допълващи методи и средства за комуникация

pic-1 origКарин дом – Варна с предстоящо двудневно обучение на тема: “Алтернативни и допълващи методи и средства за комуникация”. Програмата е одобрена със заповед № РД09-423 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката. Обучението е с продължителност 16 часа и носи 1 кредит.

Дата на провеждане: 2-3 април 2018г. от 9.00 до 17.00 часа. Форма на обучението – присъствена.

Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Обучението е подходящо за: логопеди, педагози, психолози

 

Способността да се комуникира, изразяват нужди и желания е базисна за човешкия живот активност. Тя включва обмяна на информация. За да бъде ефективна една комуникация е важно и получателят, и изпращачът да познават и могат да използват еднакви методи за общуване. Програмата включва запознаването с някои алтернативни и допълващи средства и методи за комуникация. Това са жестова и символна комуникация, някои символни системи, дъски за комуникация и някои технологични средства. Преминаването на този курс на обучение ще позволи натрупването на познания и практически опит относно подкрепата в развитието на детето в област комуникация, как да бъде мотивирано едно дете да общува, какви са етапите на въвеждане на думи, жестове и др., как да говорим и учим детето.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом 

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение.

Такса за участие: 66лв. Краен срок за записване и плащане на таксата: 26 март 2018 г.

Вижте повече: https://karindom.org

Free business joomla templates