Нова стъпка в изследването на заекването

zoomЗаекването е едно от най-сложните речеви нарушения, което се определя като нарушение на темпо – ритмичната организация на речта. Около 2% от децата в предучилищна възраст изпитват трудности с плавното говорене, а този проблем остава при 1% от възрастните.

Учените от института "Макс Планк" за човешки когнитивни и мозъчни науки в Лайпциг и в Университетския медицински център Гьотинген

извършват проучване, в което изследват мозъчната активност на хора, които заекват от деца. Изследователите помолили хората да си представят думите, а не да ги произнасят като така минимизирали физическия ефект на заекването върху резултатите при разчитането на мозъчната активност.

В хода на проучването става ясно, че намалена активност в лявата хемисфера за сметка на повишена активност в дясното полукълбо причинява потискане на връзката между моторната кора и зоните отговорни за говорната продукция(interior frontal gyros).

В допълнение откриват и зона в дясното полукълбо, чиито размери в значителна степен влияят на  силата и степента на заекването. 

Източник:  http://www.cbs.mpg.de

Free business joomla templates