Стандарти за ранно детско развитие

Kids-smilingСтандартите за ранно детско развитие са разработени от Института за изследване на населението и човека към БАН в сътрудничество с Уницеф. Според авторския колектив : "Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие, които се проявяват в многообразие от компетентности, знания и действия. Тези промени в хода на детското развитие са важни, доколкото подготвят появата на по-високи нива в психичния живот на детето. Отразени в социокултурните норми и научно обосновани в концепциите за детскoто развитие, те задават ориентири, които родителите и хората, полагащи грижи за децата, трябва да познават и по възможност да прилагат при взаимодействието си с тях. Основната цел на създадените стандарти за ранно детско развитие и учене е да се повиши качеството на грижата и да се осигури стимулираща среда за всички деца."

 

Стандартите като PDF документ можете да изтеглите от тук: изтегли документ

Free business joomla templates