Статии

Висши корови функции

speech-topicКрайният мозък е най-младата и съвършена структура в еволюцията на нервната система. Към крайния мозък спадат кората на големите полукълба, подкоровото бяло вещество, подкоровите ядра, страничните мозъчни стомахчета и мазолестото тяло. Съставен е от две полукълба, разделени чрез дълбока цепнатина, в дъното на която лежи мазолестото тяло, чрез което се свързват. Кората на крайния мозък е силно нагъната, формирайки дълбоки бразди(sulci), които ограждат изпъкнали гънки или извивки(gyri).

Прочети още...

Главен мозък. Части и функции.

brain 1Главният мозък е разположен в черепната кухина. При възрастен индивид достига тегло от 1250 гр. до 1350 гр. С възрастта масата му се променя, като по-интензивно се увеличава до 9 г. възраст. При новородено е 390 гр, а на 9 годишна възраст е 1150 гр. След деветата година масата на главния мозък много бавно се увеличава и достига максимума си около двадесетата година. Нарастването на мозъка се дължи, от една страна, на способността на клетките на невроглията да се размножават.

Прочети още...

Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии

Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

ludmilaАвтор на статията е Людмила Нестерова, 4-ти курс сп.Логопедия в СУ "Св.Климент Охридски"

Тези нарушения се наричат още и биомеханични говорни нарушения на развитието, а в по старата логопедия се означават с ринолалия (носова реч). Все още и в българската логопедия термина ринолалия се използва,

Прочети още...

Особености в общуването и говоренето при децата с аутизъм и ролята на логопеда в работата с тях

             Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

any manoleva

 Автор на статията е  Анна Манолева - логопед в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър,

гр. София

 

 

 I.Какво означава "вербални деца с аутизъм" и кое е специфичното при тях  

Когато говорим за вербални деца с аутизъм, разграничаваме 2 основни групи деца:

  1. деца, които сега проговарят
  2. деца, които говорят ехолалично
     
    Прочети още...

Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения

Maria Bliznakova

Ежегодна кампания "Стани автор в Логопедия.БГ"

Автор на статията е Мария Близнакова - логопед в Ресурсен център за ПИОВДУ със СОП – гр. Пловдив

 

 

Изследванията показват, че по най – различни причини комуникативните нарушения при децата с интелектуални затруднения са твърде разнообразни и широко разпространени. Тези факти оказват отрицателно отражение в процеса на обучението още в първи клас. Имат негативно отражение за формирането на устната и писмената реч, затруднява се цялостното комуникативно развитие.

Прочети още...

Сензорно интегративна дисфункция

Сензорно интегративната дисфункция е нарушение изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи. Тези сензорни системи отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото. Сензорната интеграция(СИ) е процес на възприемане, подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма.Този процес представлява превръщането на усещането във възприятие. Нормалният процес на сензорна интеграция започва преди раждането и продължава през целия живот, като най-съществено развитие настъпва през ранните тийнейджърски години. При повечето хора СИ се развива естествено и без

Прочети още...

Дискалкулия

Дискалкулия или затруднения в овладяването на математическите умения се отнасят към специфичните обучителни трудности.

За дискалкулия говорим тогава, когато „постиженията на аритметичните способности, оценявани индивидуално със стандартни тестове, са значително под очакваните за съответната календарна възраст, интелектуално равнище и възрастта на обучение. Затрудненията се обвързват по значим начин с училищната успеваемост на децата и с всекидневните дейности, които се основават на математиката.”         / DSM IV/

Затрудненията в овладяването на математическите умения при децата основно се свързват с нарушения на:

Прочети още...

Развитие на езика при деца с увреден слух

Развитието на езика при децата с увреден слух, следва същите етапи на развитие, както при чуващите деца, но с по-бавни темпове и различна продължителност на отделните етапи.

При формирането на устната реч в норма се различават няколко възрастови етапа (1):

- гукане;

- лепетна реч (от 6 до 8 месеца);

- доречеви период (до 2г.в.);

- речеви период (от 2 до 5г.в.).

При развитието на речта при децата с увреден слух се акцентира върху (2):

- развитие на пасивен речник – словесната форма на думата с водеща лепетна дума, като при необходимост може да се подпомогне със съответния жест;

Прочети още...

Развитие на говора и езика при хора със Синдром на Даун

Представяме Ви един преводен материал, който обхваща развитието на говора и езика при хора със Синдром на Даун от най - ранна възраст.Доброто познаване на спецификата при възникването на комуникация води до по - добра терапия и адекватна помощ:

Резюме - Децата със Синдром на Даун обикновено са общителни. Те проявяват силно желание за
социален контакт още от най-ранна възраст, но за разлика от другите деца им се налага да разчитат по-дълго време на невербални умения като жестове. Това се дължи на факта, че обикновено те
претърпяват значително забавяне в развитието на речта и говора. Веднъж щом започнат да говорят, те си служат добре с тези умения във всички дейности, свързани с общуването, така както си служат и
останалите хора, особено ако се радват на подкрепата, насърчението и тактичното отношение от
страна на семейството, училището и общността, в която живеят. Но въпреки това, те изпитват
определени трудности с научаването на граматиката и оформянето на ясна реч. Някои от причините за трудностите с развитието на речта, са известни, и ни предоставят насоки за успешна терапия. Учените и лекарите по света днес са в съгласие по отношение на принципите за ефективна намеса. Говора и езиковите умения са основна предпоставка за развитието на умствените способности като мислене, разсъждение и запаметяване, както и за социалната интеграция, затова е от изключителна важност  родителите, учителите и терапевтите да се фокусират върху тях от ранна детска възраст до зрелостта.

Прочетете целият материал следвайки този линк:http://downsyndromebg.com/node/73

Този материал е публикуван с разрешението на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун

 

Терапии за деца от аутистичния спектър

122810 673 354Една изключително подробна статия на Фондация "Стъпка за невидимите деца на България". В случай, че имате нужда от допълнителна информация, подкрепа или защита  - можете да се свържете с тях на :http://www.autism-bg.org

Въпреки многото медикаменти, които са на пазара към момента няма конкретно лекарство, което да е с доказан ефект за лечение на аутизъм. Но проучванията показват, че състоянието аутизъм може да бъде повлияно чрез всеотдайност, разбиране, приемане на детето и целенасочена работа със следните специалисти – психолог, логопед, ерготерапевт. Силно препоръчителна е ранна интервенция, още след като се породят съмнения за развитието на детето.

Някой от най-популярните терапии:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ:

Поведенчески анализ- Applied Behavior Analysis (ABA); известен още като Lovaas, поведенческа или интензивна намеса;

Прочети още...

Феноменът Ръкост

Всеизвестен факт е, че хемисферната латерализацията на церебралните функции е явление, което  допринася за реализацията както на когнитивните, така и на поведенческите реакции на индивида. Връзката  между ръкостта, като висша корова функция на фин моторен контрол и  специализацията  на церебралните хемисфери за конкретния тип информационно процесиране, остава един от най – интересните и дискутирани въпроси. Явно е, че ръкостта е свързана с разпределението на функциите между лявата и дясна хемисфери по един твърде сложен начин. Едни от най – изявените изследователи на функционалната церебрална специализация Springer и Deutch (1989г.) в фундамендалния си труд “Left Brain & Right Brain”  подчертават, че всеки анализ на мозъчна асиметрия, който претендира за изчерпателност, трябва да включва и темата за ръкостта. Прочети още...

Страница 1 от 4

Free business joomla templates